הסיבה האמיתית שבגללה לא מפונה מכל האמוניה


אהוד קינן,דהמרקר
15.05.2017

keinan-ehud

פרופסור אהוד קינן

האומדן המשוער של הוצאות ההעברה הוא מיליארד דולר. אלו לא רק עלויות פירוק המתקנים ובנייתם מחדש בדרום, אלא גם טיהור ושיקום הקרקע המזוהמת לפני החזרתה לבזן. חיפה כימיקלים אינה יכולה להשקיע סכום כזה, מכיוון שבכך תוריד את שווי החברה לאפס. אפילו בקרב גורמי הממשל יהיה קשה למצוא מתנדב שיעניק לחברה מיליארד דולר.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy