OPC מקבוצת קנון גייסה 320 מיליון שקל בהנפקת אג”ח


יורם גביזון,דהמרקר
16.05.2017

i.c.-energy=israel-corporat

חברת או.פי.סי (IC Power ישראל), שבבעלותה המלאה של חברת קנון הולדינגס, השלימה גיוס של 320 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים. או.פי.סי הנפיקה איגרות חוב שקליות לא צמודות למשך חיים ממוצע של 6.5 שנים בריבית של 4.95% לשנה, הנמוכה מריבית המקסימום 5.5% שנקבעה להנפקה. רישום האיגרות למסחר יוריד את הריבית ל-4.45%. הביקוש להנפקה הסתכם ב-600 מיליון שקל.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy