דלק קידוחים ואבנר מסכמות רבעון ראשון, הכולל ייצוא לתעשייה הירדנית


 

דלק קידוחים ואבנר מסכמות רבעון ראשון, הכולל ייצוא לתעשייה הירדנית

יוסי אבו: ” צופים כי כמות הגז שיספק מאגר תמר השנה תחצה לראשונה את רף ה-10BCM.”

דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט פרסמו לפני זמן קצר את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2017.

abu-yosi-siting-

מדובר ברבעון הראשון בו מייצא מאגר תמר גז טבעי ישראלי לתעשייה הירדנית, לאחר שבמהלך ינואר 2017 החלה הזרמת הגז מתמר למפעלי Arab Potash Company  ו-Jordan Bromine.

לאור זאת ולאור העלייה הנמשכת בביקושים במשק הישראלי נרשמה עלייה של כ-9% בצריכת הגז ברבעון זה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ועמדה על 2.4 BCM.

יצויין כי זהו הדוח האחרון בו מדווחות השותפויות על תוצאותיהן הכספיות בנפרד, והפעם האחרונה בה מפרסמת אבנר דוח כספי, שכן החל מיום ראשון הקרוב (21.5.17) תחל להיסחר השותפות הממוזגת “דלק קידוחים”, אשר שוויה המוערך צפוי לעמוד על כ-16 מיליארד ₪.

רווחי השותפויות ברבעון החולף עמדו על כ- 78.9 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 63.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 23%  לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הגידול ברווח הנקי בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מהמשך מגמת העליה בביקושים לגז טבעי מתמר.

דלק קידוחים רשמה במהלך הרבעון רווח נקי של כ- 39.8 מיליון דולר (לעומת כ- 33.2 מיליון $ ברבעון המקביל ב-2016), ואילו אבנר רשמה רווח נקי של כ- 39.1 מיליון דולר (לעומת כ- 30.7 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד).

יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים ואבנר: “אנו מסכמים היום רבעון ראשון של הזרמת גז טבעי לתעשייה הירדנית. ייצוא הגז מתמר יחד עם התייעלות המשק הישראלי מביאים לעלייה בביקושים לגז טבעי מתמר, ואנו צופים כי שנת 2017 תירשם כשנת שיא בצריכת הגז, וכמות הגז שיספק מאגר תמר השנה תחצה את רף ה-10BCM.”

לקריאת הדו”ח המלא

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy