הוסדר החוק במיים הכלכליים


7 באוגוסט 2017
הודעה לעיתונות
על רקע פיתוח מאגרי הגז: ועדת השרים לענייני רגולציה בראשות רה”מ בנימין נתניהו הסדירה את החוק במים הכלכליים של מדינת ישראל

ועדת השרים לרגולציה בראשות רה”מ בנימין נתניהו אשרה היום את עקרונות החוק שיחול במים הכלכליים של מדינת ישראל. החוק יעניק ודאות רבה למשקיעים ולחברות זרות, בנוגע לרגולציה שחלה בתחום המים הכלכליים.בהחלטה הוכרעה המחלוקת האחרונה באשר להיבטים הסביבתיים של תכנון ורישוי בעומק הים.
ההכרעה תביא לסביבה רגולטורית ודאית ויעילה יותר, מעודדת השקעות, במיוחד עבור משקיעים וחברות זרות אשר מעוניינות להשתלב במשק הישראלי.ההחלטה תוגש לאישור ועדת שרים לחקיקה ותובא להצבעה בכנסת.
חקיקת החוק התעכבה במשך שנים ארוכות בעקבות מחלוקות בין משרדי הממשלה ולכן הוחלט להביאו בפני ועדת השרים לרגולציה במטרה להכריע במחלוקות האחרונות שנותרו, ולאפשר את קידום החוק.
עד היום, ובניגוד למדינות אחרות, מדינת ישראל טרם הסדירה באופן מלא את המצב המשפטי באשר למים הכלכליים (בתחום שבין 12-200 מייל מחופי הים).
הדבר יצר אי בהירות באשר לחוק הישראלי החל באזורים אלה, באשר לסמכויות רבות כגון שיטור, חוקי עבודה, הגבלים עסקיים, ייבוא וייצוא, הגירה, מיסוי, בריאות ועוד.

ראש הממשלה בנימין נתניהו:
“לאחרונה התברכנו במשאבי טבע, אבל התברכנו לצערנו גם ברגולציה מאוד מכבידה. המחלוקות הרגולטוריות מעכבות את פיתוח שדות הגז, שזה אינטרס מרכזי, ואפילו אסטרטגי לישראל, ולכן ועדת השרים הזאת נועדה לסלק את המחלוקות האלה ולאפשר פיתוח מואץ של השדות”.

וידאו עלה לשרת
– סטילס: קובי גדעון לע”מ

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy