ומי דווקא קיבלה אור ירוק מוועדת הריכוזיות? שרי אריסון


חברת שיכון ובינוי מקבוצת שרי אריסון קיבלה מוועדת הריכוזיות שפסלה את או.פי.סי רישיון לייצור החשמל בתחנת אתגל באשדוד ■ זאת הפעם השלישית שבה חומקת שיכון ובינוי – גם היא גוף ריכוזי – מחרב הוועדה

אבי בר-אלי ,דהמרקר
08.08.2017

הוועדה לצמצום הריכוזיות, שהתכנסה בשבוע שעבר לדיון בחלוקת רישיונות חדשים לייצור חשמל, עסקה באותו מעמד בעניינה של תחנה פיקרית (תחנת גיבוי במחזור פתוח) נוספת — תחנת אתגל באשדוד, בהספק של 186 מגה ואט.בעלת השליטה במיזם היא גוף ריכוזי אחר — חברת שיכון ובינוי (864 +1.27%) מקבוצת שרי אריסון. לצד אחיזתה של אריסון בבנק הפועלים, היא מחזיקה באמצעות שיכון ובינוי גם בתחנת הכוח המוקמת בימים אלה בגלבוע — בטכנולוגיית אגירה שאובה (300 מגה ואט) — וכן בצבר פרויקטים סולאריים בהספק כולל של כ–280 מגה ואט.למרות זאת, אישרו חברי הוועדה את מתן רישיון ייצור החשמל לאתגל, בטענה כי “בשל מעמדה של קבוצת שיכון ובינוי בענף החשמל, והיקפו המוגבל של רישיון הייצור שהתבקש, אין מקום למנוע את מתן הרישיון המותנה לאתגל משיקולים של ריכוזיות כלל־משקית”.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy