OPC, בזן וכיל ירכשו גז מחברת אנרג’יאן היוונית בהיקף של יותר מ-5 מיליארד דולר


גולן חזני ,כלכליסט-08.07.201717:34

עיסקת ענק לאנרג’יאן במשק הגז. ל”כלכליסט” נודע כי שלוש החברות הציבוריות הנשלטות בידי עידן עופר – או.פי.סי (OPC), בזן וכיל – חתמו על הסכם לרכישת גז עם אנרג’יאן ישראל בעלת החזקות במאגרי הגז “תנין” ו”כריש”. מדובר בהסכם בהיקף של יותר מ-5 מיליארד דולר.

את אנרג’יאן ייצגו עוה”ד רנל יופה ונעמי פלד ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות

את כיל בזן ואו.פי.סי ייצג עו”ד ג’ק סמיט ממשרד גורניצקי.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy