בדרך למבחני הפקה מודיעין: סימני נפט משמעותיים בקידוח השני בקליפורניה – המניה מזנקת


מערכת Bizportal | 09/08/2017 09:45

יצחק סולטן,מודיעין-אנרגיה

מדובר בקידוח Chardonnay הנמצא בעומק של 14.4 אלף רגל (4.3 ק”מ). בהודעה של החברה נמסר: “לפי מידע שנמסר על ידי מפעיל הקידוח עד השלמת ניתוח ממצאי הלוגים החשמליים שבוצעו בקידוח ובדיקות נוספות, לא ניתן לקבוע בוודאות את עוביין נטו של השכבות, אך להערכתו המפעיל עוביין ברוטו הינו כ-400 רגל (כ- 122 מטר). סוג הבדיקות (סוג הלוגים) שנערכו לביסוס המידע על אודות קיומם של סימני פטרוליום משמעותיים – בקידוח בוצעו בדיקות שונות תוך כדי קדיחה ובסיום שלב הקדיחה בוצעו לוגים חשמליים. ניתוח כל הממצאים על ידי המפעיל, העלה שקיימת אפשרות מבוססת להימצאות סימני פטרוליום”.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy