גלאון להאוזר וסלניגר: “בדקו ניגוד עניינים בין פעילות הנוסטרו של מנורה לניהול כספי העמיתים”


ערן אזרן ,דהמרקר
09.08.2017

ח”כ זהבה גלאון (בתמונה)(מרצ) פנתה לממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, וליו”ר רשות ני”ע, שמואל האוזר, בבקשה שיחקרו ניגוד עניינים אפשרי בין פעילות הנוסטרו של חברת הביטוח מנורה מבטחים (ההון העצמי של חברות הביטוח) לבין ניהול כספי המבוטחים, על רקע עסקות מכירה/קנייה מנוגדות שבוצעו במניות תמר פטרוליום.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy