מתווה הגז השליך למעשה לפח את תוכנית ההרחבה של מאגר תמר


מתווה הגז השליך למעשה לפח את תוכנית ההרחבה של מאגר תמר, ועכשיו, כפי שהתרענו, אנו עומדים בפני מצב של מחסור בגז בעת ביקושי שיא ובעת טיפול אחזקה שוטף במאגר הגז.

‏14 אוגוסט, 2017

אמנון פורטוגלי,מרכז חזן במכון ון-ליר

אבי בר-אלי, מדווח בדה-מרקר כי “אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר צפויה להצטמצם בחודשיים הקרובים בעקבות עבודות תחזוקה שתבצע חברת נובל אנרג’י בצנרת הולכת הגז מהמאגר. לצורך ביצוע העבודות, תידרש נובל [מאגר תמר] להפסיק לפרקים את הזרמת הגז הטבעי למשק.

הפסקות אלה יגררו שתי השלכות בעייתיות. האחת היא מעבר תחנות כוח לשימוש חלופי מוגבר בסולר – לאחר קיץ חם במיוחד שכבר חייב אותן בשריפה נרחבת יחסית של סולר מזהם. זאת, מכיוון שהקיבולת המוגבלת של צינור הגז הטבעי הבודד לחוף לא עמדה בביקוש לגז במשק.”אלו הן התוצאות של מדיניות מתווה הגז של נתניהו ושטייניץ ודחיית מועד התחלת הפקת הגז מלוויתן.

תוכנית העבודה להרחבה של מאגר תמר כפי שהוצגה ע”י נובל אנרגי בספטמבר 2014 לפני שדובר על מתווה הגז כללה הנחת צינור שני ולהרחבת תפוקת הגז מתמר ליותר מ-16 בי-סי-אם לשנה, בשנת 2016. להרחבה ייצוא בשנת 2017, שתביא את תפוקת הגז מתמר לכ- 20 בי-סי-אם לשנה.מתווה הגז השליך למעשה לפח את התוכנית הזו, ועכשיו ב- 2017, אנו עומדים בפני מצב של מחסור בגז בעת ביקושי שיא ובעת טיפול אחזקה שוטף במאגר הגז.אלו היו והינן ההשגות של מתנגדי מתווה הגז, שעוררו שורה של שאלות קשות שהציבור ראוי לקבל תשובה עליהן

איך יתכן שהמדינה תלויה בצינור אספקת גז אחד שכבר היום אינו מספיק בשעות צריכת השיא?

איך יתכן שבישראל עם מאגרי גז עצומים יש מחסור בגז, והמדינה צריכה לייבא גז?

איך יתכן שמדברים ומרשים ייצוא גז מתמר ובו בזמן מדברים על הגדלת ייבוא גז לישראל?

איך יתכן שזול יותר לייבא גז לישראל שכן מחיר הגז לחברת החשמל גבוה בכ-20% ממחיר גז טבעי נוזלי בסחר הבינלאומי?

איך הגענו למצב בו שר האנרגיה צריך להתחנן בפני תאגידי הגז שיואילו להוזיל את מחיר הגז ב-20 סנט ליחידה, כ-3.5% מהמחיר הנוכחי?

איך הגענו למצב בו רשות ההגבלים רוצה לכפות על חברת החשמל שלא למצות את האופציה שלה לרכוש כמויות גז נוספות מתמר כדי להשאיר קיבולת בצינור הובלת הגז לישראל ליצרני החשמל הפרטיים?

איך יתכן שלא חושבים כלל לחייב את תאגידי הגז בעלי הזכיון בתמר, לממש מיידית את תוכנית הפעולה שלהן להגדיל את קצב הפקת הגז מתמר כולל קידוח בארות הפקה חדשות והנחת מערכת הובלה חדשה?

ובמילים אחרות, מדוע לא הגדילו את קיבולת הצנרת ממאגר תמר לחוף? מדוע לא דרשו משותפי תמר לעמוד בתוכניות ההרחבה שלהם עצמם. מי האחראים לבזיון זה ומתי יתנו על כך את הדין.

http://www.tashtiot.co.il/2016/08/15/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%96-4/

https://www.themarker.com/dynamo/1.4346316

אמנון פורטוגלי

מרכז חזן במכון ון-ליר

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy