Q2/2017: שערי המטבע סידרו לדלק רכב רווח נקי 94 מ’ ש’


15 באוגוסט 2017 יעקב צלאל,אוטוניוז


.
◾מכירות דלק רכב גדלו ברבעון השני אבל ירדו בחצי הראשון בכ-12%.
◾הרווח הגולמי והרווח התפעולי צנחו בחצי הראשון של השנה.
◾התחזקות הין היפני מול השקל מחקה הפסד של 117 מ’ ש’ ברבעון השני 2016.

אוטוניוז, 14.08.2017 – ירידה חדה בהוצאות המימון, כתוצאה מהחלשות הין היפני,אפשרה הכפלה של יותר מפי שישה ברווח הנקי של דלק רכב, יבואנית מותגי מאזדה, פורד וב.מ.וו, ברבעון השני 2017. הרווח הנקי הסתכם ב-94.7 מ’ ש’ לעומת רווח נקי של כ-15 מ’ ש’ ברבעון השני 2016. בפרמטרים התפעוליים נתוני החברה, שמכירותיה עלו במקצת ברבעון השני ל-6,015 כלי רכב (7.7%+) אבל ירדו בחצי הראשון של השנה ב-12.3% ל-12,746 כלי רכב, היו דומים או מעט פחות טובים מאשר ברבעון המקביל 2016.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy