הכנסות של כ-403 מיליון שקלים מתמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים, כך עולה מנתוני משרד האנרגיה שמתפרסמים היום


שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ: “מדובר בחיזוק משמעותי לכלכלת ישראל, שמתאפשר תודות לגידול בהפקת הגז הטבעי ממאגר ”תמר”. ההכנסות צפויות לגדול אף יותר במהלך השנים הקרובות, עם פיתוח מאגרי לוויתן, כריש ותנין.”

מנהל אוצרות טבע במשרד אנרגיה, מציג הכנסה של כ-403 מיליון ש”ח מאגרות ומתמלוגי הגז טבעי, הנפט והמחצבים, בחציון הראשון לשנת 2017.

החלק העיקרי מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בחציון הראשון של שנת 2017 בכ-391 מיליון ש”ח. מרבית הסכום, כ-390 מיליון ש”ח, נובע מגז טבעי מחזקת “תמר”, סכום המשקף הפקה של כ-4.8 BCM גז טבעי. חרף הירידה החדה בשער הדולר בשיעור של כ-9% שחלה בחציון הראשון לשנת 2017, ההכנסות מתמלוגי תמר תואמות להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד וזאת בזכות העלייה בכמויות ההפקה ממאגר ”תמר” בשיעור של 7%.

בנוסף לתמלוגי הגז והנפט, בעקבות שינוי חקיקתי שיזם המשרד בתקנות הנפט, שולמו למנהל אוצרות טבע סכום של כ-5 מיליון ש”ח מאגרות ופעולות שונות, המהווים עלייה של כ-100% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן נגבו תמלוגים של כ-7 מיליון שקלים ממחצבים.

במשרד האנרגיה צופים גידול בהכנסות מתמלוגים בשנים הקרובות ובעשורים הבאים, בעקבות הגדלת ההפקה הצפויה מ”תמר” והפיתוח הצפוי של שדות “לוויתן”, ”כריש” ו-”תנין”.

הדו”חות זמינים לציבור הרחב וניתן לעיין בהם באתר משרד האנרגיה.

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy