החלופה המועדפת – יבוא אמוניה באניות קטנות


15/08/2017, 20:51 סוניה גורודיסקי,]גלובס

גובר הלחץ על עיריית חיפה: המשרד להגנ”ס הודיע הערב כי לאחר ביצוע בדיקה מרחיבה של דוח המומחה לניהול סיכונים שבחן חלופות שונות של ייבוא אמוניה, החלופה העדיפה ביותר היא האנייה המוקטנת וההזרמה ישירה למפעלים, שגם אושרה בעבר על ידי הממשלה. הבדיקה נעשתה לקראת הדיון שיתקיים מחר בין נציגי עיריית חיפה והמשרד להגנת הסביבה, וישיבת השרים שתתקיים ביום חמישי הקרוב במשרד הכלכלה.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy