כך עוקפת חברת החשמל החלטות ממשלה


ממון • 15.08.2017

כך עוקפת חברת החשמל החלטות ממשלה

משרד האנרגיה החליט לסגור תחנות כוח ישנות ולהקים חדשות באמצעות חברות פרטיות, אבל חברת החשמל פנתה לקבלנים וליועצים כדי לסייע לה בהקמת אותן תחנות • חברת החשמל: “לא מקדמים ישירות את ההקמה”

עמיר בן־דוד,ידיעות-אחרונות-16.08.2017

למרות החלטות הממשלה והתחזקות שוק תחנות הכוח הפרטיות, חברת החשמל ממשיכה להתנהל כאילו היא זו שעדיין מנהלת את משק החשמל וקובעת אילו תחנות יוקמו והיכן. למרות שהמגזר הפרטי אמור להקים תחנת כוח חדשה במקום התחנה הפחמית בחדרה, ובממשלה מעוניינים שזה יהיה המצב גם עם סגירת תחנת רדינג, החברה פנתה באתר המכרזים שלה לקבלנים וליועצים לסייע לה בהקמת התחנות על ידה.לאחר שהניסיון של החברה ושל עובדיה להכשיל את הקמת תחנות הכוח הפרטיות כשל, והיקף הייצור הפרטי הולך וגדל – חברת החשמל עדיין מחזיקה במונופול כמעט מוחלט במידע הנוגע לרשת. הדבר מאפשר לה, למשל, להכתיב היכן ניתן להקים תחנות כוח פרטיות. בפועל היצרנים הפרטיים והממשלה עדיין תלויים באספקת מידע ממנה לגבי ״זמינות״ הרשת להולכת החשמל. מצב זה הביא לעיכובים בפרויקטים פרטיים, ולטענת יצרנים פרטיים מנוצל לעיתים באופן מכוון לצורך כך.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy