הלויתן שרצה לטרוף הר


סביבה

הלויתן שרצה לטרוף הר

יזמי חשמל פרטיים פושטים על הגלבוע, והתושבים נערכים להגנה על הבית. החלטת ממשלה יצרה מסלול מהיר להקמת תחנות כוח פרטיות על קרקע חקלאית והיזמים נוהרים | בעוד הממשלה רוצה ליצור לקוחות למאגר לויתן, בדמות תחנות כוח חדשות שיפעלו על גז טבעי, התושבים מודאגים מהרס חבל הארץ החקלאי

מאת ארז רביב,דבר ראשון- עדכון אחרון: 17.08.2017, 7:35

קבוצות תושבים באיזור הגלבוע מסתכלות בבהלה על מאמצי יזמים פרטיים להקים תחנות כח מונעות בגז בסביבתם, וחשים שהם נמצאים בכאוס תכנוני. היזמים מקבלים רוח גבית מהחלטת הממשלה, אף כי אין בה התחייבות מפורשת למתן רשיון. חלק מהדאגה נובע מהמסלול בו יאושרו תחנות הכוח העתידיות בוועדת התשתיות הלאומיות, שם אין צורך לקבל הסכמה של ועדות התכנון הרגילות והיכולת של הציבור להציג התנגדויות והסתייגויות קלושה. במשרד האנרגיה טוענים כי לכל תכנית ניתן להתנגד לכשתופקד, ושהחלטת הממשלה לא מבטלת עקרונות תכנוניים קודמים. ברקע כל המאמצים הללו עומד מאגר “לוויתן”, אשר פיתוחו כבר החל, אך בינתיים אין לו די לקוחות.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy