הפרטת רשויות – הפרטת התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל


אמנון פורטוגלי,מרכז חזן במכון ון-ליר

19 אוגוסט, 2017

ב-2 לאפריל השנה נמסר על החלטת ממשלה בכותרת הבומבסטית והשיקרית “עידוד מאגרים קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי”, כאילו שקיים מצב של שעת חירום במשק הגז הטבעי.למעשה מדובר על הסדרי הקצאת גז במשק כאשר תהייה שעת חירום.בהזדמנות זו, הוכנסה בתוך ההחלטה הפרטה בעלת חשיבות עצומה. הפרטת התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל מגז טבעי.

בראש פרק “תכנון תחנות מבוססות גז טבעי ואנרגיה מתחדשת ליצירת מלאי תכניות למשק החשמל”, נכתב: “בהתאם לסמכותה …… קובעת הממשלה תנאים -וקריטריונים להסמכה להכנת תכנית לתשתית לאומית לייצור חשמל ולהגשת התכנית לוועדה לתשתיות לאומיות.”

“התכנית היא לתחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי או לתחנת כוח לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת או תחנת כוח לייצור חשמל באגירה.”  (בהמשך המסמך מדובר רק על תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי)

“להסמיך את הגופים המפורטים בנספח 5 להחלטה זו לפי סעיף 76 ב)ג( לחוק התכנון והבנייה, להכין תכנית לתשתית לאומית ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות…… לאתרים לייצור חשמל קונבנציונאלי באמצעות גז טבעי במרכז ובצפון, או לצורך הרחבת תחנות כוח קיימות”

ההחלטה מבטלת למעשה את תוכנית המתאר הארצית לאיתור מתחמים לתחנות כוח, שכבר סימנה חמישה מתחמים כאלו.

אפשר היה לחשוב שהגופים המוסמכים המפורטים בנספח, יהיו המועצה הלאומית לכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, שיפעילו במדת הצורך, משרדי תכנון המומחים בנושא, תאגידים העוסקים בתכנון אסטרטגי, וכו’. אלא שלא כך הדבר, מי שיוסמך להכין את התכנית לתשתית לאומית יהיו יצרני החשמל הפרטיים.נתנו לחתולים השמנים לא רק לשמור על השמנת אלא גם להכין את השמנת.

נספח 5 בהחלטת הממשלה: “הסמכת גופים להכין תוכנית תשתית לאומית”-“…….להסמיך את הגופים הבאים לפי סעיף 76 ב’)ג'( לחוק התכנון והבנייה, להכין תכנית לתשתית לאומית לפרויקט ליצור חשמל מגז טבעי (הדגשה שלי א.פ.) ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות”.

כאן באה רשימה של תאגידים כמו  אור אנרגיות כוח (דליה) בע”מ, אדלטק אנרגיה ותשתיות בע”מ, איי.סי. פאואר ישראל בע”מ, ודוראד אנרגיה בע”מ, ורשימת מקומות כמו: קיבוץ גן שמואל, מושב שדה יעקב, מושב מולדת, קיבוץ ניר דוד, רמת צבי, צור נתן, כפר חסידים, יד חנה, ומקומות נוספים.

http://www.pmo.gov.il/SiteCollectionDocuments/mazkir/DEC2592.pdf

להחלטת הממשלה הזו יש משמעויות עצומות המוסתרות במסך העשן של “הכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי”. בהחלטה זו הממשלה למעשה הפריטה את התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל מגז טבעי. היא מסמיכה ייצרני חשמל פרטיים להכין תכנית לתשתית לאומית ליצור חשמל מגז טבעי.ההחלטה תאפשר הקמת תחנות כח פרטיות בהליך מהיר דרך ועדת התשתיות הלאומיות, ולא דרך ערוצי תכנון ראשיים. יזמי חשמל פרטיים יוכלו להקים תחנות כח פרטיות מבוססות גז טבעי בהליך מהיר, יוכלו לבקש את אישור הפרויקטים בוועדה לתשתיות לאומיות תוך עקיפת הוועדות המקומיות והמחוזיות, ללא צורך מקדים קבלת רישיון מותנה ואישור ממשלה.

תאגידים אלו פועלים משיקוליי רווח בלבד ללא כל התחשבות באינטרסים של המדינה ותושביה, ללא התחשבות ביישובים, במוסדות, בחקלאות ובסביבה, והרווחים הצפויים להם עצומים.

כל מה שנדרש מהם  למעשה, זה להראות ‘זיקה’ של היזם לקרקע עליה תוקם תחנת הכח הפרטית, לדוגמה באמצעות הסכם כלשהו עם מחזיקי הקרקע, בדרך כלל יישובים חקלאיים.

בעקבות החלטת הממשלה מאפריל, יזמים ויצרני חשמל פרטיים פועלים במהירות כדי להשיג ‘זיקה’ לקרקע,

הם עושים זאת באמצעות חתימת הסכמים עם בעלי זכויות לקרקע באזור חקלאים, אגודות שיתופיות, מושבים, קיבוצים ואחרים במטרה לקבל את אישור הוועדה לתשתיות לאומיות להקמת תחנות כח הפועלות על גז, או טורבינות רוח.ההחלטה עוררה חשש ופחד מוצדקים של התושבים בעמק יזרעאל, בעמק בית שאן ובגליל התחתון לאורך קו הגז. היא העמידה את החקלאים, המושבים והקיבוצים בבעיה מול היזמים הפרטיים, בעלי ההון שמתכננים להקים תחנות כוח.אלו שחותמים עם היזמים עושים זאת מאילוצים אישיים או קבוצתיים, בהרבה מקרים תוך פגיעה קשה בשכניהם, וללא הסתכלות לטווח הארוך.

אדגיש את הפגיעה האנושה מהזיהום ומהנזקים הבריאותיים והסביבתיים של תחנות הכח והטורבינות.

הפגיעה בתנאי החיים ובאופי האזור וכל זה בלי עבודת הכנה רצינית שעברה בקרה של נציגי ציבור ומומחים.

לדוגמה: מיקום אופטימאלי של תחנות כח עם פגיעה מינימלית בתושבים

אין ספק שהמניע להחלטת הממשלה הזו הוא יצירת שוק עבור מפיקי הגז.

זו החלטה המראה שהממשלה וראשי משרד האנרגיה הפכו שבויים לגז ולמשרתי האינטרסים של טייקוני הגז, ויצרני החשמל הפרטיים. שהממשלה וראשי משרד האנרגיה נמצאים אחרי ההתפתחויות behind the curve באנרגיה סולארית.

יש להדגיש, כיום ובעתיד הקרוב אין צורך בהקמת תחנות כח נוספות ליצור חשמל מגז טבעי,  כיום יש כושר ייצור חשמל קונבנציונלי עודף ביותר מ-20% משיא הביקוש לחשמל. כושר ייצור החשמל כיום עומד על כ-13,600 מגווט בחברת החשמל, כ-3,400 אצל יצרני חשמל פרטיים וכ-1,000 מגווט באנרגיה מתחדשת. שיא הביקוש היה כ-12,750 מגווט בסוף יולי.גם השבתת תחנות הכוח הפחמיות הישנות בחדרה, לא משנה מציאות זו, ובכל מקרה אפשר וצריך להקים במקומן תחנות כוח סולאריות.

http://www.tashtiot.co.il/2017/07/26/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-264/

https://pua.gov.il/publications/documents/meshek_atatus_2016.pdf

יתרה מזאת, גם אם נקבל את ההנחה שצריך להקים תחנות כוח נוספות, לדוגמה, בגלל השבתת תחנות הכוח הפחמיות הישנות בחדרה, אפשר וצריך להקים במקומן תחנות כוח סולאריות. כיום, חשמל סולארי בישראל זול יותר מחשמל המיוצר בתחנות כח רגילות, ומחירו ימשיך לרדת עוד יותר בשנים הקרובות.

במרץ 2017 הודיעה רשות החשמל כי במכרז של רשות החשמל להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים המחיר הזוכה עומד על 19.9 אגורות לקוט”ש, “לראשונה בתולדות משק החשמל בישראל ירד התעריף הסולארי מתחת לעלות ייצור החשמל הקונבנציונלי (בגז טבעי ופחם).”

המחיר נמוך מהמחיר לקוט”ש המוכר לחברת החשמל, העומד על 26 אגורות לקוט”ש. המחיר נמוך מהמחיר של יחידות הייצור היעילות ביותר, השורפות גז, המייצרות חשמל ב-21-23 אגורות לקוט”ש.חוני קבלו, ראש תחום אנרגיות מתחדשות ברשות החשמל”אנחנו ב-2017 ולכן אני לא יודע אם זה יפתיע אתכם שהויכוח הזה [בין ייצור חשמל סולארי וקונבנציונלי] נגמר. הוא נגמר משתי סיבות: הראשונה היא שגם אם מערכות מסוימות [סולאריות] יכולות לקום ב-19 אגורות זה שונה בהרבה ממה שהיה פעם”

http://www.tashtiot.co.il/201%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa606/7/06/25/%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-606/

לכן אין לאשר הקמת תחנות כוח קונבנציונליות הפועלות על גז עד שיוקמו תחנות כח ומתקנים סולאריים חדשים בהיקף של  כ- 3,000 מגוואט.

הפתרון האמיתי והנכון, הוא אנרגיה סולארית בעיקר על גגות, מאגרי מים, ובשילוב בשטחים חקלאיים.

ייצור חשמל מאנרגיה סולארית זול יותר מייצור חשמל קונבנציונלי (בגז טבעי ופחם). ומחירו ימשיך לרדת בשנים הבאות. עלות הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית זולה יותר, זמן ההקמה שלהם מהיר יותר, וניתן להקימם בצורה מודולרית.

יש לבטל את הפרק המסמיך ייצרני חשמל פרטיים להכין תכנית לתשתית לאומית ליצור חשמל מגז טבעי, ולחזור לתוכנית המתאר הארצית לאיתור מתחמים לתחנות כוח.

מעבר עמוד
לקריאה נוספת

ייצור חשמל מאנרגית השמש לעומת ייצור חשמל מגז

http://www.blacklabor.org/?p=59269

 https://energynews.co.il/?p=23580

אנרגיה סולארית בישראל

https://energynews.co.il/?p=21920

בלי לשתף את הציבור

צ’ופר ליזמים? המדינה תקדם תחנות כח פרטיות בהליך מהיר

http://www.davar1.co.il/61482/

16 יישובים עשויים להתחדש בקרוב בתחנת כוח לידם: התוכנית שעולה היום לממשלה.

https://www.themarker.com/dynamo/1.3974197

המירוץ לתחנת הכוח

הממשלה החליטה שבגלבוע יוקמו תחנות כח פרטיות, התושבים נאבקים..

http://www.davar1.co.il/80506/

הלויתן שרצה לטרוף הר

http://www.davar1.co.il/81407/

עמק המעיינות והתחנות

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1260423

מכתבו של עמיר ריטוב יו”ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצה אזורית לב השרון

http://www.davar1.co.il/wp-content/uploads/2017/04/powerstations.pdf

“מהפך: החשמל הסולארי הוא האלטרנטיבה הזולה ביותר בישראל”.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001181744

לחשוב מהגג. כ-20% מצריכת החשמל בשתי שכונות חדשות המתוכננות בתל אביב אמורה להיות מסופקת מפאנלים סולאריים שיותקנו על גגות הבתים.

https://www.haaretz.co.il/news/science/zafrir/.premium-1.3231130

הפנטסיה על לוויתן מאת דיוויד סטובר מנכל נובל אנרג’י

https://energynews.co.il/?p=23619

ייצוא גז למצרים, כמו תבן לעפריים

https://energynews.co.il/?p=23713

מעבר עמוד
Renewables lock out gas projects in major Chile power tender

https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/santiago/renewables-lock-out-gas-projects-in-major-chile-21279113

“Increasingly, building a new solar or wind farm is cheaper than just operating an existing coal plant. The Navajo Generation Station, Western America’s largest coal plant, is closing in 2019 – decades earlier than expected as utilities recognize adding cheaper renewables (as well as gas and efficiency) would save consumers money.”

https://www.forbes.com/sites/energyinnovation/2017/03/02/economics-are-transitioning-america-from-coal-to-clean/#40db2d5752b3

“Solar power, once so costly it only made economic sense in spaceships, is becoming cheap enough that it will push coal and even natural-gas plants out of business faster than previously forecast.”

https://about.bnef.com/blog/solar-power-will-kill-coal-sooner-than-you-think/

“Wind and Solar Are Our Cheapest Electricity Generation Sources. Now What Do We Do?

We’re already well into a new era. But many regulators and policymakers don’t act like it.”

“Utility-scale solar’s cost declines have been even more dramatic, falling 85 percent since 2009 to today’s range of $46 to $61 per megawatt-hour.”

מחיר זה מתרגם לכ- 16.6 עד 22 אג’ לקווט-שעה.

“The all-in price of wind is not only cheaper than building new natural-gas plants in most of the country — new wind beats some fossil fuel power plants on their marginal cost (i.e,. costs for operating, maintaining, fueling, etc) alone. In other words, it’s now cheaper in a significant number of places to build new wind than simply continuing to operate an existing coal and nuclear plant. And all-in costs for solar are not far behind.”

https://www.greentechmedia.com/articles/read/wind-and-solar-are-our-cheapest-electricity-generation-sources-now-what-do

“However, by 2032, solar will get so cheap that it will become cheaper to build a new large-scale solar farm than it will be to burn coal. And that is a tipping point for the energy system.”

https://cleantechnica.com/2017/05/12/2032-new-solar-will-cheaper-old-coal/

אמנון פורטוגלי

מרכז חזן במכון ון-ליר

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy