נחוצה התערבות ממשלתית לפיתוח שדה לוויתן וחיבורו לישראל.


המדינה תסייע במימון ליוויתן תמורת חלק מהרווחים

http://energynews.co.il/?p=2675  מאמר המשך ל-http://energynews.co.il/?p=24432

מאגרי הגז – העינים היפות של לוויתן

 מאמר המשך:נחוצה התערבות ממשלתית לפיתוח שדה לוויתן וחיבורו לישראל.

המאמר הקודם:

http://energynews.co.il/?p=2290

אמנון פורטוגלי

מרכז חזן במכון ון-ליר

משרד האנרגיה דיווח בבוקר ה- 21 לספטמבר כי “עקב תקלה שהתגלתה הבוקר במהלך עבודות התחזוקה המתוכננות מראש במאגר תמר, פסקה לחלוטין אספקת הגז הטבעי מהמאגר”.

אי-אספקת גז למשק לאורך כמה ימים עלולה להשאיר את תחנות הכוח ללא דלקים נקיים לייצור חשמל;

התקלה שהביאה להפסקה מוחלטת של אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר לישראל אמורה להיות מתוקנת עד סוף השבת. אם כך יהייה, הרי שהנזקים יהיו מינימליים וניתן יהייה, וכך כנראה יהייה, לעבור על כך לסדר היום, ולחזור לשיגרה בתחום הגז הטבעי. אסור שנעשה זאת, התקלה צריכה להיות קריאת אזהרה לכל מה שהתרחש בתחום הגז הטבעי ועלול לקרוא בעתיד. והיו אזהרות והצעות לדרכי פעולה אחרות.

עלינו לשאול את עצמנו ולדרוש מראש הממשלה, משר האנרגיה, וממנהלי משרד האנרגיה הסברים, מדוע מאגר לוויתן לא פותח בזמן, כך שימנעו התוצאות הקשות הצפויות מתקלה מעין זו? איך ומדוע הם נכנעו לאינטרסים ולתכתיבים של תאגידי הגז?. אני משוכנע שלא יהיה להם ‏את עוז הרוח לקום ולאמר, ‘סליחה, הוטיענו וטעינו, אסור היה לאשר את מתווה הגז, צריך כעת לעצור, לחשוב ולבנות ‏מתווה חדש למשק הישראלי’.

מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי “תמר”ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי “לוויתן”, “כריש” ו”תנין” ושדות גז טבעי נוספים.

זו הכותרת ונושא החלטת הממשלה 476 מ- 16 לאוגוסט 2015, שאישרה את מתווה הגז.

מאז עברו שנתיים ולוויתן שהתגלה בסוף 2010, יתחיל להזרים גז לישראל, אם אכן יפותח, רק בתחילת 2020, תשע  שנים אחרי גילויו.  להשוואה, שדה הגז הענק זוהר שהתגלה באוגוסט 2015 במים העמוקים של מצרים, יתחיל להזרים גז למצרים בסוף 2017, שנתיים וארבעה חודשים ממועד הגילוי.

בטחון אנרגטי (מתוך דברי בועדת הכלכלה של הכנסת ביולי 2015)

בטיחות אנרגטית והצורך בפיתוח שדות גז נוספים. על האפשרות לפתח את לוויתן במימון ממשלתי. .משק הגז בישראל אינו ’במצב רגיל‘. כיום כ- 50% מהחשמל בישראל מופק מגז טבעי, רוב מפעלי התעשייה הגדולים תלויים בגז טבעי ולכן אמינות אספקת הגז הינה בעלת חשיבות עליונה.כיום, אספקת הגז הטבעי לישראל מגיעה משדה גז אחד, במערכת צינורות אחת ומאסדת הפקה אחת. במצב כזה כל תקלה, טכנית או אחרת, תשבש את אספקת הגז, ותביא להפסקות חשמל – Blackout ,ולכך יהיו השלכות קשות על המשק הישראלי.

ישראל חייבת להקטין סיכונים אלו ולהבטיח אספקת גז אמינה. לכן צריך לפתח את שדה לוויתן, או שדות גז גדולים אחרים במהירות האפשרית.

תוכנית הפיתוח שהגישו שותפי לוויתן, ההשקעה הנדרשת לפיתוח לווייתן, קידוח בארות הפקה, הנחת צנרת, ואסדת הפקה, נאמדת בכ-  6.5 מיליארד דולר (ללא מתקן הנזלה).  פיתוח לוויתן ע“י השותפים בלוויתן, תלוי באפשרות למכור את הגז בשלשה תנאים מצטברים:  מכירות לשוק יציב לתקופה ארוכה, במחיר סביר, ובהיקף המערך ב-7 עד 10  BCM לשנה. (בי.סי.אם ערכו כ-  200  מיליון דולר(

אם אין בנמצא צרכני גז כאלו, לא תהייה הצדקה כלכלית להשקיע את הכסף הנדרש לפיתוח השדה.ככל הנראה, בתנאי השוק העולמי שנוצרו בשנה האחרונה, אין צרכנים כאלו. אין להערכתי, למי למכור את הגז בחוזים ארוכי טווח ובכמויות ובמחירים שישמשו בסיס לכדאיות כלכלית לפיתוח לוויתן.

לכן, משיקולים של כדאיות כלכלית והחזר ההשקעה, שדה הגז לוויתן לא יפותח, ככל הנראה, בשנים הקרובות ללא תלות במתווה, בהחלטות משרד האוצר והרגולטורים.

אפשר יהייה לפתח את שדה לוויתן למרות אי הכדאיות הכלכלית של פיתוחו, אם המדינה תקח עליה חלק מההוצאות לפיתוח השדה, בתמורה לחלק נכבד מהשותפות בשדה. המדינה תעשה זאת לא בגלל העיניים היפות של לוויתן, אלא מכיון שיש הצדקה מלאה שהמדינה תממן את פיתוח השדה, מכיון שהיא אחראית על בטיחות אנרגטית, מתוך תפיסה שהמדינה חייבת לנהל ולפקח על הפעילות בתחום זה ומראיית הגז הטבעי כמשאב שכל אזרחי המדינה צריכים להנות ממנו למשך שנים ארוכות

מודל זה, בו המדינה משתתפת במימון פיתוח השדה בתמורה לחלק מהרווחים ממנו, נהוג בהולנד באמצעות החברה הממשלתית EBN ובנורבגיה באמצעות התאגיד SDFI .

חשוב שהממשלה והכנסת ישקלו בחיוב שיטה זו. הכסף הנדרש להשקעה הממשלתית בלוויתן נמצא ברזרבות המט“ח של בנק ישראל, ויהייה זמין לאחר חקיקה מתאימה. היקף הרזרבות עומד כיום על כ-88 מיליארד דולר, ומקורן ברכישות המט“ח של הבנק, בהיקף של כרבע מיליארד דולר לחודש, במסגרת התכנית לקיזוז השפעתה של הפקת הגז הטבעי על שער החליפין. יהייה בכך מן הצדק שכסף של המדינה שמקורו למעשה בתמר ישמש להשקעה של המדינה בלוויתן שתביא לפיתוח השדה.

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/kalkala2015-07-21-00.pdf

פיתוח שדה לוויתן, או שדות גז גדולים אחרים יפתור את בעיית הבטיחות האנרגטית בצורה מלאה.

אלא שמאגר לוויתן, שלפי שטר החזקה, היה אמור להיות מפותח ולהזרים גז לישראל בתחילת 2018,  ידחה על פי מתווה הגז עד ל-2020, ואינו וודאי. יש להדגיש, המתווה אינו מבטיח את פיתוח לוויתן, כל דחיה או תקלה בפיתוח לוויתן או בהרחבה של תמר עלולה להביא למחסור בגז לצרכי השוק הישראלי. במצב זה הפתרון הנכון לבעיית הביטחון האנרגטי של ישראל הוא הרחבת תמר בשילוב עם פיתוח לויתן.

יש לבדוק את האפשרות לממן את הפיתוח של לוויתן בדרך של ערבויות ממשלתיות לתאגידים / השקעה ממשלתית ישירה בתמורה לכניסת המדינה כשותף בחלק נכבד מהמאגר (כמו בהולנד ובנורבגיה).

http://www.blacklabor.org/?p=58098

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy