מה יקרה אם מתווה הגז יתרסק או יתבטל?


מאת אמנון פורטוגלי

חוקר במכון ואן-ליר,01.10.2017

בדצמבר 2016, דיווח אבי בר אלי כי לאחר פסיקתו הדרמטית של בית המשפט המחוזי מרכז, שלפיה מחיר הגז הטבעי בישראל יחזור להתדיינות בין כותלי בית משפט במסגרת בקשה לתובענה ייצוגית, הגישו השותפות במאגר הגז תמר בקשה דחופה לבית המשפט העליון, בה הן מבקשות להפוך את הפסיקה של בית המשפט המחוזי על פיה. במסגרת הבקשה, השותפות במאגר הגז תמר מזהירות כי התערבות בית המשפט במחיר הגז שהן גובות במשק מקימה “חשש” לביטול מתווה הגז, שעליו חתמו מול הממשלה רק במאי האחרון.

“ייאמר ברורות: אם תתממש האפשרות שפתח בית המשפט ותבוטל אסדרת המחירים שבמתווה הגז, כך שבמקומה ייכון פיקוח מחירים אלטרנטיבי שהתובעים מבקשים לכפות על המשק – קיים חשש ממשי כי לא ניתן יהיה ליישם את מתווה הגז, והוא יתבטל הלכה למעשה, על כרעיו ועל קרבו”, נכתב בפניית החברות לעליון.

https://www.themarker.com/dynamo/1.3162668

ד”ר עידו באום, פרשן ועורך לענייני משפט בדה-מרקר כותב ” המונופול החזק ביותר במדינה הגיע שוב לפתחו של בית המשפט העליון וגילה שהשופטים אינם מתכופפים בפניו”. מונופול הגז טען כי אין לאשר את הדיון בתביעה משום שמדובר בהתערבות בתמחור הגז וכי מחירי הגז הוא נושא שכבר נבחן בבג”ץ מתווה הגז, המתווה שרק מקצתו נפסל וכבר תוקן ואושר בממשלה לפני שנתיים. על כך הוסיפו עורכי הדין של המונופול את הטיעון-איום החוזר ונשנה: אם בית המשפט יפתח את תמחור הגז, יתרסק מתווה הגז כולו.

https://www.themarker.com/law/1.4474604

על הטיעונים המשפטיים של עורכי הדין של מונופול הגז יענה עו”ד גלעד ברנע בבית המשפט, אני אתייחס לאיום בדבר התרסקות מתווה הגז כולו.

התשובה הפשוטה היא – אז מה? מה יקרה אם מתווה הגז יתרסק או יתבטל?

ה’סכנה’ הגדולה ביותר, האיום המוסווה של מונופול הגז למקרה ומתווה הגז יבוטל, הוא הפסקת פיתוח לוויתן. אלא שזה אינו איום אלא מצב שיש בו יתרון למדינה אם תדע להתנהג כפי שממשלה צריכה להתנהג.
במקרה זה הממשלה צריכה / חייבת לבטל את החזקה ולממן את פיתוח לוויתן בעצמה באמצעות או בשיתוף עם תאגידי גז שיש להם ידע ואקספרטיזה בנושא. תאגידים כמו נובל אנרג’י, אנראגיאן, ENI, או תאגידי גז אחרים. המטרה העיקרית היא אבטחת מקור שני Second Sourceלגז טבעי לישראל.
אם ימצאו שוקי ייצוא ללוויתן, זה יהייה בונוס נוסף.

כאן כדאי להזכיר דעות של מומחים הטוענים שגם כיום, עם מתווה הגז, פיתוח לוויתן אינו מובטח.

http://www.blacklabor.org/?p=59338

הסכנה הגדולה ביותר למונופול הגז למקרה ומתווה הגז יתבטל, והיתרון השני הגדול ביותר לישראל הוא הוזלת מחיר הגז לחברת החשמל ולצרכנים אחרים בישראל, לרמות של 2.5 – 4 דולר ליחידת גז לעומת כ- 6 דולר ליחידת גז שחברת החשמל משלמת כיום.

התגובה שלנו למונופול הגז צריכה להיות, אל תאיימו עלי

אמנון פורטוגלי

חוקר במכון ואן-ליר

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy