חודשו המגעים בין הממשלה לחברת החשמל ועובדיה על הרפורמה בחברה


חודשו המגעים בין הממשלה לחברת החשמל ועובדיה על הרפורמה בחברה
המחלוקת העיקרית נוגעת לשאלת המשך ייצור החשמל בחברת החשמל, שהממשלה מתנגדת לו ■ הממשלה והחברה מסכימות כי יש להוריד את מספר עובדי החברה מכ–13 אלף לכ–9,000 ■ העלות המשוערת של פיצויים לעובדים היא 4–6 מיליארד שקל

אורה קורן,דהמרקר
03.10.2017 07:25

התחדשו המגעים הרשמיים בין הגורמים הרלוונטים במשק החשמל לקידום הרפורמה בחברת החשמל. שלשום נערכה פגישה בהשתתפות נציגי משרדי האוצר והאנרגיה, הנהלת חברת החשמל, נציגי ועד העובדים וההסתדרות. על שולחן הדיונים עלו שתי הצעות — זו שגובשה בממשלה וזו של הנהלת החברה.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy