במידרוג מזהירים: “סיכון האשראי של קבוצת דלק עלה; נסמכת על מימושים להחזר חובות”


חברת הדירוג אישרה את דירוגה של דלק על A2 ■ ואולם, האנליסטים הזהירו כי אם מימושי הפניקס ותמר ייתקלו בקשיים, דלק תידרש ליצירתיות במימוש נכסים, למשל – מכירת הזכות לתמלוג-על מתמר ■ לדלק חוב פיננסי נטו של 8.5 מיליארד שקל, ויחסי מינוף שנמצאים בעלייה

יצחק תשובה

ערן אזרן ,דהמרקר
09.10.2017 13:36

חברת הדירוג מידרוג אישרה מחדש את דירוג האשראי של קבוצת דלק (64,580 -0.58%) , שבשליטת יצחק תשובה, ברמה של A2 (בינונית-גבוהה); ואולם, קשה היה להתעלם בדו”ח הדירוג מכמה תמרורי אזהרה שהציבה מידרוג בנוגע למצבה הפיננסי של דלק. בין היתר, במידרוג הזהירו כי סיכון האשראי של הקבוצה עלה כתוצאה מרכישת מפעילת הקידוחים איתקה; שהחוב הפיננסי שלה גדל משמעותית כתוצאה מהרכישה, ושהקבוצה נסמכת על מימושים להחזר חובותיה.

“להערכתנו, סיכון האשראי של קבוצת דלק עלה במהלך השנה האחרונה נוכח עלייה בהיקף החוב שהושפעה בעיקר מההשקעה הגדולה ברכישת איתקה, ומחלוקת דיווידנדים לבעלי המניות בהיקפים גבוהים מאלה שהיו נהוגים בשנים הקודמות, ומעבר להערכותינו. אלו, לצד ירידה בשווי מניות הגז, הובילו לעלייה בשיעור המינוף של החברה ל-50% (LTV – היחס בין החוב לשווי הנכסים)”, כתבו האנליסטים קובי רחמני, ליאת קדוש וסיגל יששכר.

לקבוצת דלק חוב פיננסי נטו גדוש של 8.5 מיליארד שקל. החוב גדל במהלך השנה האחרונה בכ-1.5 מיליארד שקל על רקע רכישת איתקה, מהלך שבו הושקעו יותר מ-2 מיליארד שקל. למרות זאת, האג”ח של קבוצת דלק נסחרות כיום בשוק בתשואות לפדיון נמוכות של עד 2.8%.

להרחבה

לדירוג המלא של חברת מידרוג

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy