הסתיימו עבודות התיקון של אסדת תמר – אספקת הגז חודשה


הסתיימו עבודות התיקון של אסדת תמר – אספקת הגז חודשה

10/10/2017, 22:10 סוניה גורודיסקי ,גלובס

הערב הסתיימו העבודות באסדת תמר והזרמת הגז הטבעי שבה לסדרה בכמויות הרגילות, כך הודיע משרד האנרגיה.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy