עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות


 ההחלטה  ששר האנרגיה, דר’ יובל שטייניץ, קיבל על מתן עדיפות לגז טבעי על פני פחם בייצור חשמל בתחנות הכוח הפחמיות, לאחר סגירת יחידות 1-4 בחדרה.
החלטה זו תסייע בהגדלת היקף השימוש בגז טבעי, והיא מהווה שלב נוסף במדיניות שר האנרגיה בשנתיים החולפות על הפחתת השימוש בפחם תוך שמירה על הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל והקטנת זיהום האוויר.
החלטה זו מצטרפת להחלטות קודמות של השר, ובראשן סגירת יחידות 1-4 וביטול הקמת תחנת כוח פחמית נוספת.

https://www.gov.il/he/Departments/news/policy_carbon

עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות
מאת:

תאריך פרסום:
13.11.2017
קבצים להורדה
עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות – מסמך חתום( 134.04 Kb )
עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות( 80.58 Kb )
רשות החשמל – מענה לבקשת התייעצות לקראת קביעת עקרונות מדיניות ביחס להפעלה מינימלית של יחידות ייצור בפחם( 582.46 Kb )

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy