שונות משמעותית בקרינה סולארית שנתית במזרח הים התיכון


להלן אחת הסקירות האחרונות בתחום האנרגיה, בהקשר לאנרגיה סולארית:

למרות שלרב נחשב כי קרינה סולארית יציבה יחסית בין שנה לשנה, הרי למעשה מדובר בשונות משמעותית כפועל יוצא של שינויי מזג אוויר ואקלים. מבדיקה רב שנתית במזרח הים התיכון נמצא כי קרינה סולארית שנתית משתנה עד כדי כמעט 10% לחיוב ולשלילה ביחס לממוצע הרב שנתי. בשנת 2016 לדוגמה, הקרינה הסולארית שנמדדה לאורך השנה הייתה גבוהה ב7.6% מהממוצע הרב שנתי, מה שהביא לתוספת ניכרת בתפוקת תחנות כח סולאריות באזור. לאור הקשר הישיר בין קרינת השמש ותפוקת תחנות כח סולאריות קיימת חשיבות רבה למדידה מדויקת וחיזוי של קרינת השמש לצורך תכנון, תפעול ושילוב תחנות כח סולאריות ברשת החשמל.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy