עובדי חברת חשמל נסוגים – ומסרבים להיפרד מתחנת הכוח אשכול


אנרגיה ותשתיות
עובדי חברת חשמל נסוגים – ומסרבים להיפרד מתחנת הכוח אשכול
העובדים הציעו תחנות חלופיות למכירה כחלק מהרפורמה במשק החשמל – ואף הסכימו להורדה נוספת בכושר ייצור החשמל כדי להימנע ממכירת אשכול. המדינה הבהירה שהיא מסרבת להשאיר את אשכול בחברת חשמל

אורה קורן ,דהמרקר
05.12.2017 15:36

הדיונים על הרפורמה במשק החשמל עשו סיבוב פרסה, כאשר העובדים חזרו בהם מההסכמה למכור את תחנת הכוח אשכול כחלק מהרפורמה במשק החשמל. הדיון, שנמשך כשעתיים, עסק בהצעות מכירה חלופיות, כאשר המדינה הבהירה שהיא מסרבת להשאיר את אשכול בחברת חשמל.

בין השאר הציעו העובדים תמורת אשכול תחנות אחרות בהן חיפה, גזר וצפית, או חלקים מתחנות אחרות. על פי חלק מהמקורות הם אף הציעו שחברת החשמל תרד בכושר ייצור החשמל שלה ב-55% ולא ב-50% כפי שדורשת הממשלה, אם ישאירו בידיה את אשכול.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy