נתוני צריכת דלקים לחודש אוקטובר 2017,


נתוני צריכת דלקים לחודש אוקטובר 2017, של מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה עודכנו בקבצים ופורסמו באתר האינטרנט של המשרד,

להלן קישור לעמוד הרלוונטי, נתוני צריכת דלקים:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/fuel_market

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy