חשש כבד לפוליטיזציה של ההחלטה על עתיד זיכיון ים המלח


הודעה לתקשורת

חשש כבד לפוליטיזציה של ההחלטה על עתיד זיכיון ים המלח

ממידע שנמסר לתנועה לאיכות השלטון עולה כי הטיפול בהפרות תנאי מניית המדינה המיוחדת (“מניית הזהב”) על ידי כי”ל נסחב במשרד האוצר במשך שנים, ולאחרונה הופקע מידי הדרג המקצועי ומתקיים בדרג הפוליטי (פורום מנכ”ל משרד האוצר)

באוקטובר הגישה התנועה עתירת חופש מידע בה התבקשו כל הפרוטוקולים של הדיונים שנערכו באוצר בנוגע להפרות תנאי מניית הזהב על ידי כי”ל. בתגובתו לעתירה פירט האוצר מועדים של 10 ישיבות בלבד שנערכו בנושא זה במהלך תקופה של 32 חודשים (בין מרץ 2015 לאוקטובר 2017), וזהות המשתתפים בהן. פירוט הישיבות ומועדיהן מעלה חשש לכשלים חמורים בטיפול בהפרות תנאי מניית הזהב על ידי כי”ל וחשש לניסיון למסמס את הנושא:

ראשית, מתברר שבמשך תקופות ארוכות מאוד לא התקיים כל דיון בנושא. הדבר משקף זלזול בנושא קריטי לאינטרס הציבורי ולגיבוש עמדת המדינה בנוגע לחידוש זיכיון ים המלח; וייתכן שהמצב היה נמשך כך אלמלא הייתה מוגשת העתירה הראשונה. דוח החשכ”לית בנושא הפרות תנאי מניית הזהב הוגש למנכ”ל המשרד בינואר 2016. בעוד שבשנת 2015, לפני הגשתו, התקיימו באוצר לא פחות מ-5 דיונים בנושא – בשנת 2016 כולה נערך רק דיון אחד (במאי 2016). הדיון הבא בנושא התקיים רק כעבור כמעט שנה, (מרץ 2017) וגם זאת רק לאחר שבפברואר עתרה התנועה לקבל את דוח החשכ”לית.

שנית, הנתונים מעלים חשש כבד למידור הדרג המקצועי באוצר מהליך קבלת ההחלטות בנושא. עולה לכאורה כי נושא בעל חשיבות עליונה לאינטרס הציבורי ובעל היבטים מקצועיים וכלכליים מובהקים הופקע מידי אנשי המקצוע באוצר והוכפף לדרג הפוליטי – מנכ”ל משרד האוצר, אשר כידוע כיהן בעברו בתפקיד בכיר בצים שבבעלות החברה לישראל, השולטת בכי”ל. בעוד שב-7 הדיונים שנערכו באוצר בין מרץ 2015 למרץ 2017, הדיונים הובלו ברובם על ידי אגף החשכ”ל ולכל הפחות כללו נציגים מקצועיים מטעם האגף – ב-3 הדיונים האחרונים שנערכו (בין מרץ 2017 לאוקטובר 2017) הדיונים נערכו בפורום מצומצם ביותר אשר כלל רק את מנכ”ל משרד האוצר ויועציו.

המידע המטריד העולה מפירוט הישיבות בתגובת המדינה, מצטרף לעובדה נוספת: שני צוותי עבודה שהוקמו בנובמבר 2014 לצורך בחינת עתיד הזיכיון, והיו אמורים להגיש את המלצותיהם לפני שנתיים ושלוש שנים – עדיין לא הגישו את המלצותיהם (יצוין שבעניין אחרון זה תלויה ועומדת בקשת חופש מידע נוספת על ידי התנועה).

גרירת הרגליים הניכרת, והדרתם לכאורה של גורמי המקצוע מהישיבות בנושא, מעוררים חשש כבד כי מתבצע ניסיון למסמס את הדיון בהפרות לכאורה של תנאי מניית הזהב על ידי כי”ל ולהטות את קבלת החלטה בעניין עתיד הזיכיון, משיקולים פוליטיים לא ענייניים.

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy