אחד שיודע: מנין שאב הבן של נתניהו את המספר 20 מיליארד?


אחד שיודע: מנין שאב הבן של נתניהו את המספר 20 מיליארד?בעוד נתניהו האב הדף את הביקורת נגד מתווה הגז בטענה שמדובר בפופוליזם פוליטי – נתניהו הבן, כך נחשף הערב, דווקא אימץ אותה

“לצערי זה נהפך לדיון פוליטי ופופוליסטי. לכן החלטתי לאשר את מתווה הגז… הפופוליזם לא משפיע עלי, ואני לא מונע על ידי שיקולים פופוליסטיים” – במלים אלה נימק בדצמבר 2015 ראש הממשלה, בנימין נתניהו, את חתימתו התקדימית על סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים – הסעיף שאפשר לו להכשיר את הפשרה השנויה במחלוקת מול מונופול הגז – חרף התנגדות הממונה על ההגבלים המתפטר, פרופ’ דיויד גילה.

נתניהו חתם על הסעיף בכובעו כשר כלכלה, לאחר שאריה דרעי העדיף להתפטר ולא לחתום עליו. לצורך החתימה נתמך נתניהו בנימוקים מדיניים שניפק עבורו משרד החוץ הכפוף אליו בכובעו כשר חוץ, ובהתבסס על נימוקים ביטחוניים שניפק עבורו המל”ל, שכפוף אליו בכובעו כראש הממשלה.

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy