הדיון בתביעה הייצוגית בדבר מחירי הגז המופקעים כבר הוכרע.


אמנון פורטוגלי

מרכז חזן במכון ון-ליר

‏4 פברואר, 2018

הדיון בתביעה הייצוגית כבר הוכרע.  יתכן ומשיקולים ודיקדוקים משפטיים התביעה תדחה, אבל לדעתי התובע הייצוגי הצליח להוכיח את טענותיו.  מחירי הגז מופקעים והשיתו על הציבור עלות עודפת משמעותית.  בפרפרזה על דברי ג’ורג’ ברנרד שו אפשר לומר:  עכשיו, כאשר ברור שמחיר הגז גבוה וגורם לעלות עודפת על הציבור, צריך רק לקבוע את היקף הנזק לציבור.

את הבקשה לתביעה ייצוגית[1] הגיש צרכן חברת חשמל משה ניזרי ב-2014 באמצעות עוה”ד יצחק יערי וגלעד ברנע. בתביעה שתי טענות מרכזיות. הראשונה – המחיר שחברת החשמל גובה הוא גבוה באופן מופרז ומנוגד לחוק משק החשמל. השנייה, שהשותפויות עוברות לכאורה על חוק ההגבלים העסקיים בכך שהן מנצלות את מעמדן המונופוליסטי לרעה וגובות מחברת החשמל מחיר מופרז על הגז.

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות בהסכמת השופטים פוגלמן וענת ברון, כתבה בפסק דין בנושא[2]:  “הפלוגתא העולה בענייננו נוגעת לשאלה האם מחיר הגז שנקבע בהסכם שבין המבקשות לחברת החשמל הוא מחיר מופרז המהווה ניצול לרעה של הכוח המונופוליסטי שבידי המבקשות”

שני הרגולטורים הבכירים, שאול מרידור ואודי אדירי, שהיו במשרד האוצר בתקופה הרלבנטית בה נקבע מחיר הגז בהסכם בין חברת החשמל לבין שותפי תמר ושהשתתפו גם בועדת קנדל שכתבה את מתווה הגז,  קבעו במפורש בתצהירים שלהם כי מחיר הגז ‘גבוה משמעותי’ ונקבע מתוך עמדה מונופוליסטית של תאגידי הגז. מוריס דורפמן שהיה לו תפקיד חשוב בגיבוש מתוה הגז, אומר למעשה שמחיר הגז בהסכם גבוה.

אדירי מאשר (סעיף 3) כי מחיר הגז במסמך העקרונותLOI  בין חברת החשמל ושותפי תמר מדצמבר 2009 עמד על כ- 4.6 דולר ליחידת אנרגיה, בעוד שבחודש יוני 2011 מחיר הגז היה “במחירים גבוהים משמעותית ממחירי מכתב הכוונות (LOI) שנחתם בין חברת החשמל לשותפויות הגז ביום 12 דצמבר 2009”

יתרה מזאת, אדירי כותב (סעיף 5) שמחיר זה ישית “עלות עודפת” על הציבור, ושהוא פעל כדי למנוע זאת ביזום החלטה של רשות החשמל.

אלא שההחלטה של רשות החשמל אינה ברורה ולא הביאה להורדת מחירי הגז.

שאול מרידור בתצהיר שלו כותב:

מרידור מאשר (סעיף 4) כי מחיר הגז הצפוי בטיוטת הסכם מיוני 2011 בין חברת החשמל ושותפי תמר, גבוה משמעותית מהמחיר במכתב הכוונות LOI  שנחתם בין חברת החשמל לשותפויות הגז ביום 13 לדמצבר 2009.

יתרה מזאת, מרידור מעיד (סעיף 5) שהוא היה ער לכך שמחיר זה ישית “עלות עודפת” על הציבור.  ושנמחינת משרד האוצר לא יהיה מקום להכיר במחיר בסיס הגבוה מהמחיר שסוכם במכתב הכוונות מ-2009. (סעיף 6)

מוריס דורפמן היה סגן יו”ר המועצה הלאומית לכלכלה יוג’ין קנדל, ובמסגרת תפקידו זה היה שותף לגיבוש מתווה הגז. בסעיף 7 הוא מסביר את עמדתו בנושא מחיר הגז:

דורפמן מסביר בתצהיר (סעיף 11) מדוע לדעתו אסור היה לפתוח את הסכם בין חברת החשמל לשותפי תמר. “אחת מהמטרות שעמדו בבסיס מתווה הגז הוא הרצון לשדר יציבות ואמינות שתמשוך השקעות זרות וחברות זרות למשק הגז הישראלי”.  הוא מציין ש”התערבות בהסכם תמר, הגם שיכולה היתה להוריד את המחירים במשק החשמל…..”

דורפמן, בלי לאמר זאת במפורש, אומר שמחיר הגז בהסכם מופרז. שהתערבות בהסכם תמר היתה יכולה להוריד את המחירים במשק החשמל (סעיף 12) אבל לדעתו היו סיבות טובות לא לפתוח את ההסכם.

אדירי טורח לכתוב בתצהיר שלו כי מחיר הגז במכתב הכוונות LOI,  בין חברת החשמל ושותפי תמר מדצמבר 2009, שהיה צמוד ברובו למחירי הדלקים, עמד על כ- 4.6 דולר ליחידת אנרגיה בחודש דצמבר 2009, ועל  כ- 5.3 דולר ליחידת אנרגיה בחודש מרץ 2012. הוא לא מספר שמחירי הדלקים הגיעו לשיא של כ- 125 דולר ליחידת אנרגיה במרץ 2012, ומאז צנחו מחירי הנפט עד למחיר תחתית של כ- 25 דולר לחבית ועלו חזרה לרמה של כ- 65 דולר לחבית כיום.

אדירי גם לא מספר שבמחירי הדלקים הנוכחיים, מחיר הגז לפי מכתב הכוונות היה עומד כיום על כ- 2.3 דולר ליחידת אנרגיה, פחות ממחצית המחיר שחברת החשמל משלמת כיום לפי ההסכם שנחתם בסופו של דבר.

במילים אחרות, לפי אדירי בתצהיר שלו מחירי הגז כיום גבוהים משמעותית ממחירי הגז שהיו נהוגים כיום לפי מכתב הכוונות, ומשיתים עלות עודפת על הציבור.

אציין שאדירי ומרידור לא מציינים את הסיבה לעליה המשמעותית במחיר הגז מהמחיר שנקבע במכתב הכוונות שנחתם בין חברת החשמל לשותפויות הגז ביום 13 לדמצבר 2009, למחיר הגז בטיוטת ההסכם מיוני 2011 בין חברת החשמל ושותפי תמר.

אזכיר כי במהלך 2011 הופסקה אספקת הגז הטבעי ממצריים[3] עקב סדרת חבלות בצינור שהוביל גז ממצרים לארץ.  ב-5 לפברואר 2011 התרחש הפיצוץ הראשון בצנרת הגז שמובילה ממצרים לישראל, וכעשרה חודשים לאחר מכן, אחרי סדרת פיצוצים נוספים, הופסקה למעשה הזרמת הגז ממצריים.

באפריל 2012, הודיעה חברת הגז הממשלתית של מצרים (EGAS)  על ביטול הסכם אספקת הגז הטבעי לישראל. ההודעה סתמה את הגולל על התקוות להזרמה מחודשת של הגז בין המדינות.

בעקבות הפסקת הזרמת הגז ממצרים הפכה שותפות “תמר” לספק הגז היחיד בישראל – למונופול.

שותפות תמר פעלה מייד לניצול כוחה המונופוליסטי. כשבוע אחרי הפיצוץ הראשון,. בצינור שסיפק גז טבעי ממצרים, (ולפני הדיונים על אישור חוק ששינסקי בכנסת), ביטלה השותפות את תנאי עסקת הגז שסוכמה עם חברת החשמל בסוף 2009 ודרשה לייקר את מחיר הגז ל 6.5-6 דולר ליחידת אנרגיה.

בסופו של דבר נחתם הסכם לפיו חברת החשמל משלמת כיום למונופול הגז מחיר של כ-6 דולר ליחידת אנרגיה.  מחיר עודף המסתכם בכ- 850 מיליון שקל לשנה, שהינו גזל מחברת החשמל ומהצרכנים בישראל, ומתנה לשותפי תמר.

להשוואה, חברת אנרג’יאן שרכשה את מאגרי הגז כריש ולוויתן הקטנים, מוכנה למכור גז במחיר של 4 דולר ליחידת אנרגיה.[4]

על מונופול הגז ועל בעית היתירות ואמינות האספקה של הגז אפשר לקרוא גם בתרשומת הפגישה ברשות להגבלים עסקיים מינואר 2015 [5] . בפגישה השתתפו עו”ד ג’ק סמית, מבכירי עורכי הדין במשק האנרגיה ושותף במשרד גורניצקי ושות’, בא כוחה של קבוצת החברה לישראל, עו”ד משה קריגר  ומנחם פרלמן, היועץ הכלכלי מטעם החברה לישראל  ומצד שני בכירי הרשות להגבלים העסקיים: עו”ד אודי שוורץ, ד”ר אסף אילת, אורי שרף, סוריא בשארה ורועי ישראלי. החברה לישראל היא לקוח הגז הפרטי הגדול במשק, והשני בגודלו אחרי חברת החשמל.

נציגי החברה לישראל מדברים במפורש על שותפי תמר המשתמשים במעמד היחיד, המונופוליסטי שלהם בשוק כדי להרים את מחירי הגז.

על מחירי הגז המונופוליסטיים הגבוהים שחברת החשמל משלמת, במאמר מונופול הגז ומחירי הגז בישראל [6] שפורסם בניוזלטר ‘חדשות האנרגיה’ בינואר 2015.

 

[1] http://elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_y/4599b.pdf
[2]  http://www.ruling.co.il/%D7%A8%D7%A2%22%D7%90-9771-16-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%27%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%93-%D7%A0.-%D7%A0%D7%96%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%94_554ad900-4d76-ec03-74de-ccb8ff2006f2

[3]  http://www.energianews.com/article.php?id=20928
[4]  https://www.themarker.com/markets/1.5750694
[5] https://www.scribd.com/doc/314764191/raun-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%AA-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-12%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A815

[6] http://www.energianews.com/article.php?id=20928

 

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy