מודיעין אנרגיה אישרה השתתפותה בביצוע קידוחים בפרויקטים Cassini ו-Mountain View


8.3.2018

מתקדמת בתוכניות העבודה:

מודיעין אנרגיה אישרה השתתפותה בביצוע קידוחים בפרויקטים Cassini ו-Mountain View

השבוע פרסמה השותפות דוחות משאבים לפרויקטים אלה ולפיהם פוטנציאל משאבי הגז והנפט בהם נאמד בכ-26 מיליון חביות נפט
הקידוחים בפרוספקטים צפויים להתבצע במהלך הרבעון השני;
במקביל, מודיעין צפויה להתחיל בזמן הקרוב בביצוע קידוח נוסף בפרויקט Grapevine

שותפות חיפושי הנפט והגז, מודיעין אנרגיה מדווחת כי דירקטוריון השותף הכללי החליט לאשר את השתתפותה בביצוע קידוחי אקספלורציה בפרויקט Cassini  ובפרוספקט Cayenne שבפרויקט Mountain View שבקליפורניה.

בפרויקט Cassini התקציב הכולל של הקידוח מוערך בכ-3.3 מיליון דולר, וכולל גם תקציב השלמה, הכנה למבחני הפקה וביצועם, ועלויות חיבור לתשתית. חלקה של השותפות בתקציב הקידוח, כולל מבחני הפקה ככל שיהיו, נאמד
בכ-1.7 מיליון דולר.הקידוח בפרויקט Cassini הוא הראשון מבין 3 פרויקטים משותפים המבוצעים ביחד עם Aera Energy, ממפיקות הנפט הגדולות בקליפורניה, ועם קרן Bylo, קרן אמריקאית המתמחה בהשקעות בתחום האנרגיה. למודיעין החזקה של 35.625% מהזכויות בפרויקט Cassini.
הקידוח ב-Cassini ייעשה בתוך שדה פעיל של Aera שהפיק עד היום למעלה מ-1.5 מיליארד חביות נפט. הקידוח צפוי להתחיל ברבעון השני של 2018 ולהימשך כחודשיים, וחברת Aera, שהקידוח נעשה בשטחה, תהיה המפעילה שלו. הקידוח מתוכנן לעומק של כ-2,540 מטר, ובהתאם לממצאים יתקבלו החלטות אם וכיצד יבוצעו מבחני הפקה.מדוח המשאבים שפרסמה מודיעין מוקדם יותר השבוע ושהוכן ע”י מעריך מומחה חיצוני ובלתי תלוי, עולה כי האומדן הטוב ביותר למשאבי נפט וגז  בפרויקט Cassini מוערך בכ-24.2 מיליון חביות נפט, וההסתברות למציאת משאבים בפרויקט זה נאמדת ב-73%.

כמו כן, אישר הדירקטוריון השתתפות בקידוח בפרוספקטCayenne  בפרויקט Mountain View בקליפורניה, בהשקעה כוללת כ-910 אלף דולר, כולל מבחני הפקה (חלקה של השותפות כ-230 אלף דולר).

הקידוח בפרוספקט Cayenne צפוי להתחיל בשבועות הקרובים, ואמור להימשך כחודש. הקידוח מתוכנן להגיע לעומק של כ-2,514 מטר, ולאחריו יתקבלו החלטות בנוגע למבחני הפקה. למודיעין החזקה של כ-24.75% מהזכויות בפרויקט Mountain View.מדוח המשאבים שפרסמה מודיעין מוקדם יותר השבוע ושהוכן ע”י מעריך מומחה חיצוני ובלתי תלוי, עולה כי האומדן הטוב ביותר למשאבי נפט וגז  בפרוספקט Cayenne מוערך בכ-2 מיליון חביות נפט, וההסתברות למציאת משאבים בפרויקט זה נאמדת ב-45%.במקביל לקידוחים אלו, צפויה בזמן הקרוב מודיעין להתחיל בביצוע קידוח נוסף בפרויקט Grapevine, בו היא מחזיקה ב-23.75% מהזכויות והייתה שותפה לקידוח מוצלח בפרוספקטSauvignon  המפיק נפט באופן רציף בחודשים האחרונים.

הקידוח הנוסף יתבצע לפרוספקט Bordeaux  בפרויקט GRAPEVINE. הקידוח מתוכנן להגיע לעומק של כ-4,725 מטר. למודיעין החזקה של 23.5% בפרויקט Grapevine, ותקציב הקידוח, כולל מבחני הפקה, מוערך בכ-5.2 מיליון דולר (חלקה של השותפות כ-1.2 מיליון דולר).בדוח משאבים שהוכן ע”י מעריך חיצוני הוערכו משאבי הנפט והגז בפרוספקט זה בכ-13.6 מיליון חביות; ההסתברות הגיאולוגית לגילוי משאבים בפרוספקט זה נאמדה בדוח המשאבים בכ-79%.

בחודש שעבר השלימה השותפות הנפקת זכויות, במסגרתה גייסה כ-15 מיליון שקל מהציבור ומבעלי השליטה. לרשותה של מודיעין עומדים כל המשאבים הדרושים למימון תוכנית הקידוחים לשנה הנוכחית, הכוללת ביצוע 3-4 קידוחים בנכסים הקיימים של השותפות במחצית הראשונה של השנה.

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy