אנרג’יקס: תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017 – החברה מציגה צמיחה משמעותית בכל הפרמטרים 


12.3.2018

החברה הקימה עם יזם מקומי בארה”ב מיזם משותף לפעילות בתחום הפוטו-וולטאי בארה”ב. למיזם בלעדיות על פורטפוליו הפרויקטים של היזם בהספק של מאות מגה-וואטים.

אסא לוינגר

·       הכנסות החברה (באיחוד יחסי) בשנת 2017 הסתכמו לכ- 143 מיליון ש”ח,  עליה של כ- 27% בהשוואה לסך של כ-113 מיליון ש”ח  בתקופה המקבילה אשתקד.

·       החברה מציגה גידול משמעותי ברווח הנקי אשר הסתכם לכ-17.1 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-6.2 מיליון ש”ח בשנת 2016.

·       תחזיות לשנת 2018: החברה מעריכה כי הכנסותיה בשנת 2018 יסתכמו בטווח של בין 144-152 מיליון ש”ח וה-FFO יסתכם בטווח של בין 85-94 מיליון ש”ח.

החברה נמצאת בעיצומן של עבודות ההקמה של פרויקטים פוטו-וולטאיים בהספק של כ-MWp90. כמו כן, לחברה כ-MWp52 של פרויקטים פוטו-וולטאים בהכנות להקמה, לאחר שזכתה במכרז הסולארי השני אותו פרסמה רשות החשמל.

הערכות החברה ביחס לפרויקטים הפוטו וולטאיים בהקמה וטרום הקמה:

·       לצורך מימון הקמת צבר הפרויקטים במסגרת המכרז הראשון חתמה החברה על הסכם מימון בסך של 240 מיליון ש”ח ובחודש פברואר 2018 השלימה החברה משיכה ראשונה בסך של כ- 96 מיליון ש”ח

·       החברה ממשיכה לקדם ולפתח את פרויקט הדגל שלה, פרויקט הרוח אר”ן – חוות הרוח הגדולה בישראל שהחברה מפתחת בצפון רמת הגולן בהספק של כ-MW152.  החברה השיגה במהלך השנה מספר אבני דרך משמעותיות: אישור משרד הביטחון ל-42 טורבינות, עדכון גובה מקסימלי לטורבינה של 200 מטר וכן התקדמות בהליך מול הועדת לתשתיות לאומיות (“ות”ל”).

·       בפולין פורסם תיקון לחוק האנרגיות המתחדשות במטרה לאפשר פרסומם של מכרזי תעריף למתקנים חדשים באנרגיית רוח ואנרגיה פוטו-וולטאית בהספק של כ- MW1,000. החל מהמחצית השניה לשנת 2017 ניכרת התאוששות במחירי התעודות הירוקות אשר עומדים על סך של 68.5 זלוטי בסמוך לתאריך אישור הדוח אל מול 37.8 ליום 1 בינואר 2017.

·       במסגרת כוונתה של החברה ליצור עוגן פעילות נוסף בארה”ב בשנים הבאות, החברה הקימה עם יזם מקומי בארה”ב מיזם משותף לפעילות בתחום הפוטו-וולטאי בארה”ב. למיזם בלעדיות על פורטפוליו הפרויקטים של היזם בהספק של מאות מגה-וואטים.

·       סה”כ מפתחת החברה צבר פרויקטים בתחום הפוטו-וולטאי ובאנרגית הרוח בהספק כולל של כ- MW1,000. בכוונת החברה להמשיך ולהתמודד במכרזים פוטו-וולטאיים נוספים אשר צפויים להתפרסם עד סוף השנה: מכרזי תעריף במתח גבוה, מתח נמוך ומתח עליון בנוסף למכרז אשלים

תוצאות עיקריות לשנת 2017

·       הכנסות החברה (באיחוד יחסי) בשנת 2017 הסתכמו לכ-143 מיליון ש”ח לעומת כ- 113 מיליון ש”ח בתקופה  המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נובע מחיבורם לרשת החשמל של שלב ב’ בפרויקט Banie ופרויקט Iława בפולין, אשר היו פעילים מחצית מהתקופה המקבילה אשתקד.

·       הרווח התפעולי בתקופה הסתכם לכ- 88.8 מיליון ש”ח לעומת כ-66.2 מיליון ש”ח בשנת 2016.

·       הרווח הנקי לבעלי המניות בשנת 2017 הסתכם לכ- 17.1 מיליון ש”ח לעומת רווח של כ-6.2 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה. עיקר הגידול ברווח נובע מחיבורם של הפרויקטים בפולין, כאמור.  

·       ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך המאזן הסתכם לכ- 682.5 מיליון ש”ח בהשוואה לכ- 520.6 מיליון ש”ח ב-31.12.2016. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהנפקת מניות שהתקיימה בתקופה המדווחת בסך של כ- 128 מיליון ש”ח ומרווח המיוחס לבעלים בסך של כ- 17.1 מיליון ש”ח.

תוצאות עיקריות לרבעון הרביעי לשנת 2017

·       הכנסות החברה ברבעון ממכירת חשמל ותעודות ירוקות  הסתכמו לכ-38.8 מיליון ש”ח לעומת כ- 33 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

·       הכנסות אחרות, נטו  ברבעון הסתכמו לכ- 2.2 מיליון ש”ח בהשוואה לכ- 20 אלפי ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

·       הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-26.8 מיליון ש”ח לעומת כ- 20 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

·       הרווח לבעלי המניות ברבעון הסתכם לכ- 6.4 מיליון ש”ח לעומת כ- 7.7 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

אסא (אסי) לוינגר, מנכ”ל אנרג’יקס מסר: “שנת 2017 הייתה שנה משמעותית לאנרג’יקס בכל תחומי פעילותה.

בתחום הפוטו-וולטאי בישראל, החברה מקימה 9 פרויקטים בהספק כולל של MWp90 (בעלות מלאה), במטרה  להשלים את הקמתם עוד ב- 2018. בנוסף, החברה נערכת להקמת פרויקטים נוספים בהספק של MWp52 במסגרת זכייתו של המיזם המשותף בישראל במכרז השני. במטרה למקסם את הפוטנציאל הגלום בפרויקטים, אנרג’יקס הקימה מערך הקמה ותפעול עצמאי ובכך הפכה לקבלן ה- EPC המוביל בישראל. עוד בטרם תחילת ההקמה של צבר הפרויקטים הראשון, חתמנו על הסכם מימון בתנאים אטרקטיביים בהיקף של 240 מיליון ש”ח בריבית קבועה של פחות מ-3% למשך 22 שנים בגין הפרויקטים של המכרז הראשון והשלמנו משיכה ראשונה בסך של 96 מיליון ש”ח בפברואר 2018.

בדומה להיערכות המוקדמת של החברה אשר אפשרה את זכייתנו בכשליש מהמכסה הכוללת שפורסמה על ידי רשות החשמל בשני מכרזי התעריף בשנת 2017, אנו ממשיכים לפעול להרחבת צבר הפרויקטים שלנו בייזום מתוך מטרה להשתתף במכרזי התעריף הנוספים שצפויים להתפרסם השנה, ולשמור על מעמדנו כשחקן מוביל ודומיננטי בתחום זה.

בתחום אנרגיית הרוח  בישראל, אנו ממשיכים לקדם את פרויקט הדגל של החברה – פרויקט אר”ן, בהספק של כ- MW152. לאחר שבשנת 2017 השגנו מספר אבני דרך משמעותיות, בהן – אישור משרד הביטחון לפריסת הטורבינות המאפשר הצבתן של הטורבינות החדישות בשוק למועד זה וכן התקדמות משמעותית בקידום ההליך הסטטוטורי בות”ל, אנו מעריכים כי בחודשים הקרובים נשלים את אבני הדרך להפקדת התכנית, נקבל רישיון מותנה מרשות החשמל במטרה להגיע לכדי סגירה פיננסית בחציון הראשון לשנת 2019.

בפולין, תוצאות הפעילות עלו על המצופה. מחד הכנסות החברה עלו לאור איכותם וטיבם של הפרויקטים, אשר נבנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר, כמו גם תנאי רוח טובים יחד עם צמצום עלויות התפעול. בד בבד השלמנו משיכה אחרונה במסגרת עסקת המימון של פרויקט Banie מול קונסורציום בהובלת EBRD כך שסך המימון הפרויקטאלי שנמשך בפרויקט עומד על כ- 346 מיליון ש”ח. במהלך המחצית השניה של שנת 2017, אנו עדים לשינוי אווירה מסוים מצד ממשלת פולין אשר הביא להתאוששות מסוימת במחירי התעודות הירוקות, אשר, נכון להיום, מחירן הינו כ-68.5 זלוטי. החל מהרבעון השלישי של שנת 2017 מימשנו את מלאי התעודות הירוקות שהיה ברשותנו תוך רישום רווח בסך של 3.7 מיליון ש”ח בשנת 2017.

במסגרת כוונתה של החברה ליצור עוגן פעילות נוסף בארה”ב בשנים הבאות, החברה הקימה עם יזם מקומי בארה”ב מיזם משותף לפעילות בתחום הפוטו-וולטאי בארה”ב. החברה הציבה לעצמה כיעד לשנת 2018  את לימוד השוק על בוריו היות ומדובר בשוק ענק עם פוטנציאל משמעותי עם כללי משחק שונים מאלה המוכרים לנו עד היום. למיזם בלעדיות על פורטפוליו הפרויקטים של היזם בהספק של מאות מגה-וואטים על פני מספר מדינות בארה”ב ולהערכתנו ניתן יהיה להגיע לכדי מוכנות לסגירה פיננסית עוד במהלך שנת 2018 ביחס לפרויקטים בהספק של כ- MWp70-100.

לסיכום – שנת 2017 היתה שנה משמעותית לחברה הן מבחינת התוצאות והן מבחינת הבסיס והאופק שנפתח בכל הקשור  להמשך תנופת הפעילות בחברה. שנה זו מהווה את התשתית להמשך הצמיחה בשנים הבאות אליהן החברה כבר מתכוננת.

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy