אושרו בכנסת תקנות חדשות של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר מכלי-רכב ישנים המונעים בדיזל


‏12 מרץ 2018-הודעה לתקשורת:

“דיזל ישן מקצר חיים”: אושרו בכנסת תקנות חדשות של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר מכלי-רכב ישנים המונעים בדיזל

התקנות שאושרו וייכנסו לתוקף ב-1 בנובמבר 2018 מחייבות התקנה של מסנן חלקיקים על כלי רכב כבדים ישנים כתנאי לחידוש רישיון הרכב וסימון כלי רכב מזהמים באמצעות תווית ייעודית •  לצד התקנות יוצא המשרד להגנת הסביבה בתכנית תמיכה הכוללת סבסוד 100% מעלות מסנני החלקיקים או מתן מענקי גריטה תמורת גריטת רכב דיזל כבד ישן • יישום תקנות אלו צפוי להפחית את זיהום האוויר מכלי רכב ב-30%

• השר להגנת הסביבה, ח”כ זאב אלקין: “אני מברך את הכנסת על אישור התקנות שמאפשרות לנו לממש את התוכנית שלנו למאבק בהפחתת זיהום אוויר מתחבורה. לא כולם יודעים, אבל כל שנה מתים כ-1,100 איש במדינת ישראל טרם עת בגלל זיהום אוויר מתחבורה וזו אינה גזירת גורל. אישור התקנות היום הוא צעד מאוד חשוב במימוש התוכנית הלאומית שלנו כדי להוריד משמעותית את הפגיעה באזרחי מדינת ישראל שנגרמת מזיהום אוויר מתחבורה. אני מאוד מקווה שבאמצעות הצעד הזה ואחרים אנחנו נוריד בשליש את זיהום האוויר מתחבורה במדינת ישראל ונחסוך חיים למאות אזרחי המדינה”

• ישראל דנציגר, מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה: “העברת התקנות היום היא עוד צעד בתוכנית הלאומית למניעה והפחתה של זיהום אוויר מתחבורה שמוביל המשרד, הכוללת: איסור שימוש ברכב מזהם; סבסוד התקנת מסנני חלקיקים; מענקי גריטה לרכב דיזל מזהם; אוטובוסים חשמליים; שיתוף רכבים חשמליים; אזורי אוויר נקי; וקידום תחבורה ציבורית נקיה. התוכנית תוריד זיהום אוויר מתחבורה ביותר מ-30%, והמשמעות היא מאות שלא ימותו ואלפים שלא יחלו בסרטן, מחלות דם וריאה. זו עוד עדות לכך שאפשר לעשות ולהשפיע רבות למען תושבי מדינת ישראל”

ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת אישרה היום (ב’) תקנות חדשות לחוק אוויר נקי לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל. התקנות ייכנסו לתוקף ב-1 בנובמבר 2018.

התקנות החדשות קובעות, כי לא יחודש רישיון הרכב של “רכב כבד ישן” אלא אם הותקן בו מסנן חלקיקים. רכבים כבדים ישנים הם רכבי דיזל שנרשמו עד שנת 2005 מסוג משאיות כבדות מעל 12 טון וכלי-רכב המשמשים להסעת 8 נוסעים ומעלה כגון אוטובוסים ומיניבוסים. סוגי רכב אלו הם המזהמים ביותר בממוצע מכלל סוגי הרכב. לפי ארגון הבריאות העולמי פליטות מרכבי דיזל מוגדרות כמסרטן ודאי לאדם.

אישור התקנות הוא צעד משמעותי בקידום התכנית לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל של המשרד להגנת הסביבה, ובעקבותיו צופה המשרד כי יהיה להפחית 30% מזיהום האוויר מכלי רכב בתוך כשלוש שנים.

עוד נקבע בתקנות, כי כלל כלי הרכב ידורגו ברישיון הרכב בהתאם להשפעתם הצפויה על זיהום האוויר, וכי כלי הרכב המזהמים יסומנו באמצעות תווית מיוחדת בעת מבחן הרישוי השנתי, אלא אם הותקן בהם מסנן חלקיקים. סימון כלי הרכב המזהמים יקל על האכיפה ברשויות מקומיות אשר תבחרנה לחוקק חוקי עזר מקומיים אשר יגבילו כניסת כלי רכב מזהמים לשטחן, בדומה לנעשה לראשונה בישראל ב”אזור אוויר נקי” בחיפה, ובדומה למאות ערים ברחבי אירופה.

לצד התקנות יוצא המשרד במערך תמיכות נרחב אשר נועד להקל על הציבור לעמוד בתקנות. במסגרת זו יסבסד המשרד להגנת הסביבה 100% מעלות המסנן לכל כלי הרכב הכבדים והישנים אשר נמצאים בבעלות פרטית. עסקים קטנים יקבלו תמיכה בהתקנת המסנן ביחס למחזור המכירות שלהם.

כמו-כן, בשיתוף משרד התחבורה, יוצעו מענקי גריטה לכלל בעלי כלי רכב כבדים ישנים אשר יעדיפו לגרוט את רכבם במקום להתקין בו מסנן חלקיקים. סכומי מענקי הגריטה ינועו בין 5,000 שקל ל-22 אלף שקל, כתלות בסוג הרכב ובגילו. בשבועות הקרובים יודיע המשרד על מועד מדויק להשקת תכנית התמיכות.

תכניות נוספות שמקדם המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום אוויר מכלי רכב המונעים בדיזל כוללת תמיכה ברשויות מקומיות בהקמה והפעלה של “אזורי אוויר נקי”, וכן תוכנית תמיכות משותפת עם קרן קימת לישראל לתמיכה בהתקנת מסנני חלקיקים למשאיות איסוף אשפה בערים; לתמיכה בחברות תחבורה ציבורית הרוכשות אוטובוסים חשמליים; עידוד רכישת מוניות היברידיות וכן שיתוף רכבים חשמליים.

לסרטון קמפיין בנושא הפחתת זיהום אוויר מרכבי דיזל ישנים ומידע נוסף:

http://bit.ly/2IiuNDy

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy