ניתן יהיה לאשר חריגות גם אם יסכנו את שלום הציבור והסביבה


הודעה לעיתונות-13.03.18

ניתן יהיה לאשר בהליך מזורז חריגות בהיתרי “תשתיות לאומיות”

גם אם יסכנו את שלום הציבור והסביבה

מצ”ב מסמך הכולל תיקוני חקיקה – פרק ט-  בחוק ההסדרים אשר הועברו לדיון  לקראת הישיבה בועדת הפנים והסביבה בראשות ח”כ יואב קיש ב- 21.02.18  ובו מספר נושאים וביניהם- בעמוד 1 בסעיף 6ב תיקון  לגבי הליך אישור התרי בנייה בתכניות מתאר ארציות ותכניות המוגדרות כ”תשתית לאומית”.

בעוד שהתיקון בעניין רישוי עסקים (תיקון 33) אשר נדון באותו היום- זכה להתנגדות של מרכז השלטון המקומי ולסיקור נרחב,

אזי התיקון בעניין התרי הבנייה קודם על ידי משרד האוצר תוך הסכמה עם מרכז השלטון המקומי – ואושר לקריאה שנייה ושלישית מתחת לרדאר.

התיקון מאפשר ליזמים להגיש לועדה לתשתיות לאומיות (ות”ל) בקשה להיתרי בנייה בתכניות מתאר ארציות שאושרו במועצה הארצית ובתכניות המוגדרות “תשתיות לאומיות” תוך עקיפת הסמכות של הרשות המקומית והחלשת היכולת של הציבור להתנגד.

**התיקון מאפשר לעקוף התנגדויות הציבור בתכניות בהן התרי הבנייה מעוכבים  בתשתיות ענק מזהמות ונפיצות כמו צנרת הקונדנסט, תכנית הניהול הסביבתי (תנ”ס) של אסדת לוויתן, היתר  להקמת נמל הדלקים החדש- “נמל המפרץ”, היתרים לתחנות כוח חדשות לפיתוח המאגרים ועוד.

מצ”ב לינק לסרטון ביוטיוב המרכז את הנוסח הסופי שאושר במהלך הדיון בוועדת הפנים ב- 21.02.18:

לצפייה בסרטון

שתי הנקודות העקרוניות שהתווספו לנוסח המקורי במסמך המצ”ב:

א. בדקה 04.10 , נציגת מנהל התכנון מבקשת למחוק מספר מילים מהנוסח המקורי-  את המילים “בנייה” ו”או ביצוע עבודות לפיה”-

דבר שפותח פתח לאישור חוקי של חריגות בהיתרי בנייה -דבר שלא היה אפשרי עד כה בחוק התכנון והבנייה:

נכון להיום, כעדות נציגת מנהל התכנון בסרטון- לא ניתן לקבל היתר חורג במסגרת חוק התכנון והבנייה. ניתן אמנם לקבל הקלות בהיתרי בנייה

אבל לא ניתן היה עד כה לקבל אישור החורג מהיתר קיים.

ב. לגבי זכות הערעור:   בהיתר שאינו חורג – הוחלט שמהנדס רשות מקומית (בתוכה מקודמת רוב התכנית)- יוכל להגיש ערר בהליך הרגיל- למליאת הות”ל. ואילו בתשתיות בהן יינתן היתר חורג-   יוכל המהנדס לפנות לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית- תוך 15 יום וכל מי שרואה עצמו נפגע תוך 30 יום ( יש לציין שוועדת המשנה לעררים שליד המועצה הארצית לתכנון ובנייה כוללת חמישה חברים, כשגם הרכב של שלושה יכול להכריע).

                                                                1

**את מרכז השלטון המקומי ייצג ביום הדיון עו”ד שלום זינגר, שהנו גם ב”כ חברת נובל אנרג’י בבג”צים שנדונו בתכנית המתאר תמ”א 37- ח , תכנית בה יש עיכובים במתן היתרים לתשתיות המקודמות במסגרת תמ”א זו ובתכניות הקשורות אליה ישירות,  בשל התנגדות ציבורית רחבה למיקום אסדות הגז המתוכננות קרוב ליישובי החוף ולתכנית צנרת הקונדנסט-  תוצר נפט מזהם ונפיץ ביותר המסכן את האוויר, הקרקע, מי התהום והחופים.

ציטוט חנה קופרמן הפורום הישראלי לשמירה על החופים:

“מדובר בהצעת תיקון לחוק התכנון והבנייה- אשר קודמה במהירות הבזק, ללא דיון מעמיק תוך

שהתיקון פותח מסלול המאפשר מתן היתרים חורגים – באופן חוקי-  בהליך שמעמיד תכניות המוגדרות “תשתית לאומית”-  מעל לזכויות האדם הבסיסיות ביותר הקיימות במדינה מתוקנת- לבריאות, ביטחון וסביבה נקייה, דבר שיהפוך את ישראל למדינת עולם שלישי:

השינוי בחקיקה- יאפשר לוועדה לתשתיות לאומיות לאשר במהירות היתרי בנייה – באופן שעלול להוריד חסמים מהיתרים השומרים על שלום הציבור כמו למשל בתשתיות הגז, סיכון מי תהום, אחסון דלקים ועוד ומבלי שלוועדה לתשתיות לאומיות יש כלים לפקח על ההיתרים שתאשר.

אם יאושר התיקון סופית — תוכל הות”ל לאשר תכניות שיחרגו מהיתרים המחייבים עמידה בהנחיות ותקנים  השומרים על הבריאות, החיים והסביבה– תוך שהסיכוי של הציבור להצליח להתנגד בהליך המוצע- שואף לאפס. “

יש לציין שתכניות שיקבלו היתרי בנייה דרך הות”ל-  גם רישוי העסק יינתן להן דרך הות”ל – תוך עקיפת הרשויות המקומיות ובהסכמת המרכז לשלטון מקומי, כך שבפועל, תיקון 33 מתאפשר להתממש בדלת האחורית בהובלת שר האוצר משה כחלון.

המצב המשפטי של הצעת התיקון:

**ב- 07.03.18 הועלה פרק ט’  המצ”ב להצבעה במליאת הכנסת (ראה נספח 1) – ואושר לפצלו מחוק ההסדרים ולקדמו בהליך נפרד המאפשר דיון מעמיק.

 לאחר בדיקה ביום ראשון השבוע, 11/03, עם המחלקה המשפטית של ועדת הפנים הסתבר שסעיף 6ב בנושא התרי הבנייה – לא פוצל והוא מתוכנן להיות מאושר סופית, ללא דיון נוסף, בחוק ההסדרים מבלי שהציבור הרחב יודע על כך דבר.

**כאן לינק לוידאו של הדיון באתר ועדת הפנים והגנת הסביבה  מיום 21.02.18 מדקה 52:30- 01:19

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeTVarchive.aspx?TopicID=17232

בוידאו לעיל שהועלה לאתר וועדת הפנים והסביבה, חסרות ההסתייגויות שהציגו במהלך הדיון חברי הכנסת דב חנין, יעל גרמן ויעל כהן פארן. יש לציין שההצבעה נערכה בהעדרם ולכן לא ניתן להגיש רביזיה בנושא, כפי שקובע בסרטון היועץ המשפטי של הוועדה.

לפרטים נוספים:

חנה קופרמן – 052-5869229

hanna@coast.org.il

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy