הממונה על הנפט נותן הארכה נוספת לשותפות גבעות עולם


הממונה על הנפט נותן הארכה נוספת לשותפות גבעות עולם
קבע כי על השותפות להעביר מסמכים המעידים על השגת מקור מימון זמין ומיידי לקיום כל הפעולות הנדרשות לפיתוח החזקה עד אמצע חודש מאי

הממונה על הנפט יוסף וירטצבורגר

11/04/2018, 13:07מאת סוניה גורודיסקי,גלובס

הממונה על הנפט הודיע היום (ד’) כי לאחר ישיבה שהתקיימה בנושא ובחינת החומרים שהועברו אליו, על השותפות גבעות יהש  (1) להעביר מסמכים המעידים על השגת מקור מימון זמין ומיידי לקיום כל הפעולות הנדרשות לפיתוח החזקה עד התאריך 14.5.18. בנוסף, על גבעות עולם להציג הסכמות בין כל הגורמים הרלוונטיים בשותפות למתווה פיתוח החזקה – כך הודיע משרד האנרגיה.

מעבר לכך, הממונה אסר על השותפות לבצע כל פעולה בשטח החזקה אלא אם יינתן לאותה הפעולה אישור מפורש מטעמו, וציין כי “כל פעולה שתתבצע ללא אישור תביא לפקיעה מיידית של החזקה”.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy