משרד האנרגיה חיבר את תושבי ערד לגז – אבל לא לתחרות


משרד האנרגיה חיבר את תושבי ערד לגז – אבל לא לתחרות
משרד האנרגיה פירסם הוראת שעה לאסדרת אספקת הגז הטבעי לצרכנים ביתיים בערד ■ בהוראה נקבעו תעריפים ללא מכרז או שימוע וניתנה העדפה למשווקת גזטיב ■ משרד האנרגיה: “אין כל מגבלה על משווקים אחרים להתקשר עם הצרכנים בערד”

אורה קורן,דהמרקר-12.04.2018 06:44

מאבק של כמה חודשים — שבו היו מעורבים משרד האנרגיה, חברת נתג”ז, רשות הגז הטבעי, חברת נגב גז וחברת גזטיב — הסתיים השבוע כשמשרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי פירסמו הוראת שעה המסדירה את אספקת הגז הטבעי לצרכנים ביתיים בערד ובדימונה. ההוראה נדרשה לאחר שאספקת הגז לצרכנים ממאגר זוהר, שנמשכה עשרות שנים, הופסקה באחרונה בעקבות הידלדלות המאגר, והצרכנים התחילו לקבל גז ממאגר תמר דרך צנרת ההולכה של נתג”ז וצנרת החלוקה של נגב גז.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy