כישלון לקבוצת דלק: נדחתה הצעת הרכש לדלק אנרגיה


כישלון לקבוצת דלק: נדחתה הצעת הרכש לדלק אנרגיה
רק 5.3% מבעלי המניות בדלק אנרגיה נענו להצעה – כשהמינימום הנדרש להשלמה עמד על כ-7%; ההצעה האחרונה כללה רכיב מזומן של 703.64 שקלים עבור כל מניה, לצד 45 יח’ השתתפות בדלק קידוחים ו-0.8% מניית דלק

יצחק תשובה

מיקי גרינפלד,כלכליסט-19:1812.04.18
תגיות:קבוצת דלק
דלק אנרגיה
דלק קידוחים
הצעת רכש
יצחק תשובה
נכשלה הצעת הרכש של קבוצת דלק לדלק אנרגיה: להצעה נענו בעלי מניות המחזיקים בכ-271,531 מניות דלק אנרגיה, נתח של 5.28% – שיעור נמוך מדי שאינו מאפשר את השלמה.

להרחבה 

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy