התשלום המופקע שהציבור משלם לבעלי השליטה ברציו


 ניתוח כלכליסט

התשלום המופקע שהציבור משלם לבעלי השליטה ברציו
השותף הכללי בשותפות הגז קיבל מבעלי היה”ש 10.2 מיליון דולר דמי מפעיל ב־2017, אף שתשלום כל סכום שמעל למיליון דולר בשנה חייב באישור המפקח על השותפות רו”ח שמעון אבנעים. כך נרדם בשמירה המפקח שאמור לשמור על האינטרס של הציבור

יגאל לנדאו,רציו

אורי טל טנא,כלכליסט08:3416.04.18
תגיות:רציו
לווייתן
גז טבעי
קבוצת דלק
יגאל לנדאו
ישעיהו לנדאו
ליגד רוטלוי
יאיר רוטלוי
יונה צפרירי
איתן אייזנברג
שלמה שוקרון
מנורה
הפניקס
דלק קידוחים
מאגר לווייתן צפוי אמנם להתחיל להפיק גז רק החל משלהי 2019, אבל כבר עכשיו הוא התחיל להפיק כסף עבור השותף הכללי של רציו, על חשבון מחזיקי יחידות ההשתתפות (יה”ש) של שותפות רציו. ב־2017 קיבל השותף הכללי של רציו ממחזיקי היה”ש (השותף המוגבל — הציבור והמוסדיים) דמי מפעיל של 10.2 מיליון דולר, ובשנתיים הבאות הוא צפוי לקבל דמי מפעיל נוספים של 32 מיליון דולר. זאת, אף שלפי הסכם השותפות המפקח על השותפות יכול היה למנוע את העברת מרבית הכסף, ולשמור טוב יותר על האינטרס של מחזיקי היה”ש.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy