הוועדה לביקורת המדינה אישרה לפרסום את דו”ח המבקר על חברות סודיות של המדינה


הוועדה לביקורת המדינה אישרה לפרסום את דו”ח המבקר על חברות סודיות של המדינה
ועדת המשנה החשאית קבעה בהחלטתה: “הוועדה רואה חשיבות רבה בעצם פרסום דו”ח מסוג זה, וסבורה כי יש בכך הגברה משמעותית של השקיפות, שהיא נשמת אפה של הביקורת”

שלי יחימוביץ,יו”ר הועדה

שחר אילן,כלכליסט-15:3416.04.18
תגיות:הועדה לביקורת המדינה
מבקר
המדינה
חברות סודיות של המדינה
קצא”א
ועדת המשנה החשאית של הוועדה לביקורת המדינה, החליטה לאשר את פרסומו של דו”ח מבקר המדינה על ליקויים מהותיים בחברה המכונה ל’, הנמצאת בבעלות מלאה של המדינה. כמו כן, יפורסמו ליקויים בחברות הבנות שלה, המכונות מ’, נ’, ו-ס’, ובחברה נכדה, ע’.

להרחבה

הוועדה, בראשות ח”כ שלי יחימוביץ’ (המחנה הציוני), הטילה חיסוי על פרטים מסוימים המזהים את החברה, כדי שלא לפגוע באינטרסים חיוניים וביטחוניים של המדינה, אך אפשרה פרסום מלא של סדרת ליקויים מהותיים ומתמשכים שמצא המבקר. הדיווח על חברה ל’ ובנותיה יתפרסם במסגרת דו”ח המבקר (68ג) בזמן הקרוב.

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy