תוצאות הבחירות להנהלת האגודה


תוצאות הבחירות להנהלת האגודה

להלן תוצאות ההצבעה שנסגרה אתמול:

גבי קינן 7

מיכאל יונגרש 6

רועי שגב 5

גיל שועה 5

גדי גולן 5

אליעד ישראל 4

ארז פוד 3

רועי קורן 2

חמשת המועמדים הראשונים ברשימה נבחרו להנהלת האגודה.

יו״ר האגודה ייבחר מתוך חברי ההנהלה. 

contact@ises.org.il
www.ises.org.il

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy