אורמת טכנולוגיות: סבירות נמוכה לפגיעה בתחנת הכוח הסמוכה להר הגעש בהוואי


אורמת טכנולוגיות: סבירות נמוכה לפגיעה בתחנת הכוח הסמוכה להר הגעש בהוואי
החברה תציג מחדש את הדו”חות הכספיים לרבעונים הראשון עד הרביעי ב-2017 כתוצאה מטעות בהערכת היכולת לנצל זיכויי מס מרשויות מסים בעולם, כדי להקטין את חבות המס בארה”ב

יורם גביזון,דהמרקר-16.05.2018 10:10
לאחר שאיבדה 350 מיליון דולר משוויה (12%) בחמשת ימי המסחר האחרונים, בין היתר על רקע החשש לפגיעה בתחנת הכוח שלה בהוואי, מעדכנת חברת אורמת טכנולוגיות (18,620 -3.77%) את משקיעיה שיש סבירות נמוכה שזרימת הלבה מהר הגעש Kilauea שהתפרץ בהוואי תגיע או תפגע בתחנת הכוח שלה בפונה (Puna), הוואי, שנמצאת במרחק של 24 ק”מ מהר הגעש.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy