עלייה של 12% ברווחי דלק קידוחים


בזכות המאגרים שכבר לא בבעלותה: עלייה של 12% ברווחי דלק קידוחים
השותפות המחזיקה בתמר ובלווייתן נהנתה ברבעון הראשון מתמלוגים של 48 מיליון דולר ממאגרי כריש ותנין שמכרה לאנרג’יאן; לתוצאות תרמה גם עלייה של 2% במחיר הגז, ל-5.45 דולר ליחידת אנרגיה

יוסי אבו,דלק קידוחים

ליאור גוטמן,כלכליסט-11:5616.05.18
תגיות:דלק קידוחים
דוחות כספיים
בורסת תל אביב
מאגר תמר
מאגר לווייתן
ירידת האחזקות במאגר תמר צמצמה את הכנסות דלק קידוחים( 1,025.0 2.50% )ברבעון הפותח של 2018. השותפות המחזיקה ב-22% ממאגר תמר וב-45% ממאגר לוויתן רשמה בשלושת החודשים הראשונים של השנה הכנסות של 106.6 מיליון דולר – לעומת 145 מיליון דולר ברבעון המקביל.  הירידה נובעת מדילול אחזקותיה של דלק קידוחים במאגר תמר, בעיקר מעקבות מכירת זכויות לתמר פטרוליום – בסך הכול ירדה השותפות לאחזקה של 22% בתמר כאמור, בהשוואה ל-31.25% ברבעון המקביל.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy