גבעות עולם דיווחה באיחור שרישיון הפקת הנפט שלה הופקע


משרד האנרגיה, הממונה על הנפט בישראל, שלח לחברה מכתב רשמי שבו כתב כי הוא מפקיע מידיהם רשמית את היכולת לחפש או להפיק נפט


ליאור גוטמן,כלכליסט-19:0816.05.18
תגיות:גבעות עולם
שוק ההון
בורסה
שותפות גבעות עולם( 1.0 — ), שמחזיקה בזכויות הנפט בקידוחי “מגד” שליד ראש העין, דיווחה אתמול (ג) לבורסה על “הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות”, עם תאריך יעד של 20 ביוני הקרוב.עיון בדיווח של גבעות עולם מעלה שהיא מבקשת לאשר שורת מהלכים לרבות מיזוג יחידות השתתפות כמו גם “לאשר את הגדלת הון השותפות המוגבלת בסכום של 50 מליון דולר ולצורך זה לבצע הנפקת זכויות או הנפקות נוספות וגיוס הון על פיהן”. אולם מבדיקת “כלכליסט” עולה שמה שנגרע מהדיווח הוא פרט מהותי לפיו יממה קודם לכן, כלומר ביום שני ב-14 במאי, שלח להם הממונה על הנפט שבמשרד האנרגיה מכתב רשמי שם הוא קובע שזכויות הנפט במאגר איתן לא תקפות, כלומר שהוא מפקיע מידיהם רשמית את היכולת לחפש או להפיק נפט. המכתב שלהממונה על הנפט נשלח לאחר שהוא הזהיר את גבעות עולם שהוא מתכנן מהלך שכזה, וזאת תחת שורת נימוקים לרבות אי עמידה לכאורה בתוכניות העבודה או במימון הנדרש כדי לפתח את בארות הנפט שנקדחו שם.יצוין שגבעות עולם ענתה על המכתב של הממונה על הנפט כבר למחרת, כלומר ב-15 לחודש הוא יום הדיווח, תוך שליחת צבר רב של מסמכים שמעידים שהם לכאורה כן עומדים בדרישות הממונה. לפני כשעה קלה (ד) אכן גבעות עולם דיווחה על המכתבף אולם גם אם החומרים שהועברו חזרה לידי הממונה יספקו את דעתו, עדיין הדיווח על האספה יצא ללא הדיווח המקביל על הפקעת הרישיונות.

להרחבה

 

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy