אסיפה כללית במסגרתה ידון נושא רכישת מניות EMG על ידי דלק קידוחים ונובל אנרג׳י, לקידום יצוא גז למצרים כבר בתקופה הקרובה


link

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1166001-1167000/P1166802-00.pdf

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy