על חזירות ללא גבולות, עיסקת דלק קידוחים – שותפות מוגבלת לרכישת זכויות בחברת EMG 


מעניין לדעת אם הרגולטרית הממונה על הגבלים עסקיים חושבת להתערב בהרחבת מונופול הגז או שהיא מעדיפה לא להתערב, כפי שעשתה ממונה קודמת שאפשרה למעשה את רכישת לוויתן בידי השותפים בתמר ובכך לבנית מונופול הגז בישראל.

אמנון פורטוגלי,מרכז חזן-‏11 יוני, 2018

דלק קידוחים הודיעה לבורסה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות, במטרה “לאשר לשותף הכללי בשותפות, דלק ניהול קידוחים  להימנע מחלוקת רווחים……לצורך השקעתם ברכישת זכויות בחברת EMG  על-מנת לאפשר התקשרות עם EMG במסגרתה תינתן זכות שימוש בצינור הגז הקיים בין ישראל למצרים והמתקנים שבבעלות EMG לצורך הזרמת גז טבעי בלבד.”

נוסח ההחלטה המוצעת: “לאשר למפקח…..לאשר לשותף הכללי בשותפות, להימנע מחלוקת רווחים…. לצורך השקעתם ברכישת זכויות בחברת EMG על-מנת לאפשר התקשרות עם EMG בקשר עם השימוש בצינור הגז הקיים בין ישראל למצרים והמתקנים שבבעלותה לצורך הזרמת גז טבעי בלבד…… סך השקעת השותפות בעסקה הפוטנציאלית מוערכת בכ-200 מיליון דולר ארה”ב.”

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy