מודיעין מפרסמת את תוצאות מבחני ההפקה בקידוח Bordeaux בפרויקט Grapevine: 


מודיעין מדווחת על תגלית נפט נוספת בקליפורניה;  במהלך מבחני ההפקה הופקו כ-3,400 חביות נפט

שותפות החיפושים מודיעין דיווחה היום על תוצאות מבחני ההפקה בקידוח Bordeaux בפרויקט Grapevine בקליפורניה. מודיעין, ביחד עם שותפיה, החלו בקידוח בחודש מארס, ולאחר שנמצאו סימני נפט משמעותיים הוחלט לבצע בקידוח מבחני הפקה. מבחני ההפקה נערכו בין התאריכים 19 למאי ועד ה-12 ליוני (ב-31 למאי נסגר הברז בראש הבאר ל-4 ימים), ובמהלכן הופקו 3,356 חביות נפט. מבחני ההפקה בוצעו בזרימה עצמאית ללא משאבה כאשר המפעיל מווסת את קצב ההפקה, וזה עמד בממוצע בתקופת המבחנים על כ-178 חביות ליום.

להודעה החברה במאיה: https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1167001-1168000/P1167550-00.pdf

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy