המחדל הבלתי נתפס של הממשלה ומשרד האנרגיה: אין אספקת גז מספיקה להפעלת תחנות הכוח הקיימות.


‏מאת אמנון פורטוגלי,מכון חזן-3 יולי, 2018

במתווה הגז, הממשלה ומשרד האנרגיה ויתרו לשותפים בשדה הגז תמר על הקמת צינור גז נוסף, ולא הבטיחו את הרחבת כושר הייצור שהיתה מתוכננת בתמר מאז 2014,  מ-10 BCM  לשנה, ל- 16 BCM  לשנה, ב- 2016, ול- 20.4 BCM  לשנה ב-2017.לאור המאמצים של תאגידי הגז ומשרד האנרגיה לייצא גז מישראל, אפשר היה לחשוב שהמדינה טובעת בעודפי גז. אלא שהמצב הפוך.מזה כשנתיים, אין מספיק גז בישראל להפעלת תחנות הכוח הגזיות הקיימות בחברת החשמל, ואין מספיק גז כדי לענות לביקושי השיא לחשמל, וחברת החשמל נאלצת להפעיל תחנות כוח פחמיות ואת תחנות הכוח הגזיות בסולר יקר ומזהם.מזה כשנתיים אין רזרבות ייצור חשמל אמיתיות, שניתן להפעילן בגז בשעות שיא הביקוש לחשמל.יש ‘כאילו’ רזרבות ‘ישראבלוף’, תחנות כוח גזיות המותקנות בחברת החשמל בהיקף של אלפי מגוואט, שבהקמתן הושקעו מיליארדי דולרים, ושאין מספיק גז להפעלתן. במצב זה לא ברור מדוע הממשלה ומשרד האנרגיה דוחפים להקמת תחנות כוח גזיות חדשות.

המשמעות של המחסור בגז היא הפעלה שוטפת של תחנות הכוח הפחמיות גם בשעות שאינן שעות ביקושי השיא. המשמעות היא שאין רזרבות ריאליות מגז במשק החשמל, התוצאה היא שהשבתת תחנות הכוח הפחמיות בחדרה נדחתה במחיר בריאות התושבים, כפי שמציין בכיר במשרד האנרגיה “אם לא יחוברו מאגרי הגז הטבעי, לא נוכל להחליף את השימוש בפחם בתחנות הכוח ותושבי ישראל ימשיכו לנשום אוויר מזוהם”.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy