החוק שיזם וקידם המשרד להגנת הסביבה לפינוי פסולת בניין;


08 יולי 2018-הודעה לתקשורת:

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את נוסח החוק שיזם וקידם המשרד להגנת הסביבה לפינוי פסולת בניין; השר זאב אלקין: “פסולת בניין הזרוקה בצידי הדרכים היא מכת מדינה והגיע הזמן לפתור אותה. מדובר במהפכה סביבתית במדינת ישראל”

בתמונה: השלכת פסולת בניין בשטח ציבורי. צילום: ארז הררי, המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה

• השר להגנת הסביבה, ח”כ זאב אלקין: “פסולת בניין הזרוקה היום בצידי הדרכים היא מכת מדינה והגיע זמן לפתור אותה בשנת 70 לקום המדינה. שנים רבות קידום חוק פסולת בניין נתקע במסדרונות הממשלתיים, ועם כניסתי לתפקיד שר הגנת הסביבה שמתי לי את קידום החוק כאחת מהמטרות המרכזיות של אסטרטגיית הפסולת החדשה. אני שמח, שלאחר עבודת תיאום מאומצת מול מרכז השלטון המרכזי ומשרדי הממשלה, הצלחנו היום להבטיח את תמיכת הממשלה בחוק ורכבת החקיקה של חוק פסולת בניין יוצאת לדרך. מדובר במהפכה סביבתית במדינת ישראל ואני מקווה שהכנסת תאשר את החוק במהירות האפשרית”

ישראל דנציגר, מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה: “זהו עוד צעד גדול ואסטרטגי למען תושבי מדינת ישראל , שישים אחת ולתמיד סוף להשלכות פסולת בניין בוואדיות ובשטחים הפתוחים, המייצרת מפגעי זיהום אוויר, קרקע ומים הפוגעים בבריאות הציבור. אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה עם כל הגורמים הממשלתיים, ויחד עם אכיפה ופעולות אחרות שבהן נוקט המשרד נביא לשינוי משמעותי למען הציבור והסביבה”

ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה לפני שעה קלה את נוסח החוק שהמשרד להגנת הסביבה יזם וקידם לפינוי פסולת בניין, במסגרת תיקון לחוק שמירת הניקיון, בהסכמה עם משרדי האוצר, הפנים והמשפטים. החוק יובא לכנסת בשבוע הראשון של מושב החורף.

מטרת החוק היא לצמצם ואף למנוע השלכת פסולת בניין ברשות הרבים בצורה בלתי חוקית ותוך פגיעה בסביבה. זאת, באמצעות הטלת חובה על יצרן פסולת הבניין לפנות את כל פסולת הבניין שהוא מחזיק בה, באמצעות כלי אצירה רשומים שיוצבו על ידי מפעיל מתקן מורשה לטיפול או לסילוק פסולת בניין, ובהתאם להתקשרות ביניהם. בצורה זו, ייווצר מנגנון אפקטיבי ויעיל, המביא בשורה משמעותית לתחום.

החוק המוצע מהווה נדבך נוסף במדיניות המשרד לטיפול בפסולת מוצקה ובפסולת הבניין בפרט. התועלות למשק מהצעת החוק ברורות וחד משמעיות, ובאות לידי ביטוי, בין היתר, בהפחתת הפגיעה בשטחים הפתוחים, בחיסכון בעלויות של ניקוי שטחים פתוחים מזוהמים, ובהגנה על איכותם של מי התהום.

השלכת פסולת בניין ברשות הרבים היא בעיה רחבת היקף, המהווה את אחד המפגעים הבולטים ביותר להם חשוף הציבור הרחב. ערוצי נחלים וצדי דרכים בכל רחבי הארץ, מלאים בערימות של פסולת בניין שפונו שלא כחוק על-ידי קבלנים ומובילים שונים.

מדי שנה נוצרים בישראל כ-3.6 עד 6.2 מיליון טון פסולת בניין. פסולת זו היא תוצר לוואי של בנייה חדשה והריסת מבנים, שיפוצים של נכסים והקמת תשתיות לאומיות ומוניציפליות.

בעוד שחוק שמירת הניקיון אוסר על יצרן פסולת בניין להשליכה ברשות הרבים, רק 2.7 מיליון טון פסולת בנייה מגיעה למתקני טיפול וסילוק מוסדרים, כך שלמעשה בין 1 עד 3.5 מיליון טון פסולת בנייה מושלכים כל שנה לשטחים הפתוחים באופן לא מוסדר. בכך, דומה ישראל למדינות עולם שלישי שבהן לא רק שהפסולת אינה ממוחזרת, אלא היא אף מושלכת בשטחים הפתוחים בשדות ובצדי דרכים ויוצרת מפגעים סביבתיים חמורים, לרבות זיהום מי תהום, הרס השטחים הפתוחים, הגנים הלאומיים ושמורות הטבע, ופגיעה בערך הקרקע.

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy