הציבור יוכל לתבוע מפעלים מזהמים גם על פגיעה בערכי טבע מוגנים


בעקבות אסון הטבע באשלים – היום, ראשון, אישרה ועדת השרים לחקיקה, הצעת חוק, שקובעת כי הציבור יוכל לתבוע מפעלים מזהמים גם על פגיעה בערכי טבע מוגנים, כמו היעלים, ועל זיהום הפוגע בכולנו. הצעת החוק, שנוסחה מיד לאחר אסון אשלים, הינה יוזמה של החברה להגנת הטבע והוגשה ע”י חברי הכנסת טלי פלוסקוב, יעל כהן פארן ודב חנין, אליהם הצטרפו עוד כ – 70 חברי כנסת

הצעת החוק אושרה בכפוף להסכמות עם משרד המשפטים. החוק יחזור לוועדת השרים לחקיקה, לצורך הכנה לקריאה שנייה ושלישית.להצעת החוק, המצורפת למעלה, שני עיקרים: עיקר אחד, הוא הגדרתם של פגיעה בערכי טבע מוגנים ושל פגיעה בשטחים מוגנים, כ – “מפגע סביבתי”, דבר שיאפשר הגשתן של תובענות אזרחיות בגין פגיעות בבתי גידול טבעיים ובמיני בעלי חיים וצומח, שהם קניין הציבור, במקרים מתאימים.

עיקר שני, הוא הסמכת בית המשפט הדן בתובענה אזרחית – סביבתית, לפסוק “פיצוי” בשל נזקים שנגרמו לסביבה הטבעית, תוך הגדרת ייעודם של הכספים המשתלמים בדרך זו, למטרות של שמירת טבע. תכליתו של הסדר זה אינה להעניש את המזהם, אלא להיטיב את מצבה של הסביבה, במקום בו לא ניתן להשיב את המצב לקדמותו, או לתקן את המעוות שהמפגע הסביבתי גרם לו.

ח”כ טלי פלוסקוב (כולנו): “לא נאפשר להקל ראש באוצרות הטבע, במסלולי הטיול והתיירות והנופים הנפלאים שלנו. הצעת החוק תאפשר לתבוע  את המזהמים ולחייבם בתשלום עבור הנזק שגרמו. מדובר פה בעניין שנוגע לכולנו ואני שמחה לראות את התמיכה הגורפת, מכל סיעות הכנסת”.

איריס האן, מנכ”לית החברה להגנת הטבע: “תנאיה הייחודיים של מדינת ישראל – צפיפות גוברת והולכת, וצרכי פיתוח גדולים, בצד מגוון ביולוגי עשיר ועתיר ערכי חי וצומח – מעמידים אתגר גדול לשמירת הטבע בה. אכיפה אזרחית יעילה, היא אחד האמצעים החיוניים להשגתם של יעדי שמירת הטבע שהציבה בפניה ישראל. את הליקויים העקרוניים בחקיקה הקיימת, יש לתקן באופן מיידי, כדי להשלים את מסגרת האכיפה הסביבתית האזרחית, לתועלת הסביבה והאדם בישראל”.

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy