בנק הפועלים יממן לאנלייט את פרויקט אנרגית הרוח הגדול בישראל


קבוצת מלווים הכוללת את בנק הפועלים, הפניקס והראל תעניק לקבוצה בראשות אנלייט אשראי של 525 מיליון שקל למימון הקמת חווה של 47 טורבינות רוח, שהספקן הכולל 96 מגה ואט ■ ההכנסות מהפרויקט צפויות להסתכם ב-110-100 מיליון שקל לשנה

יורם גביזון,דהמרקר-09.07.2018 12:08

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט (183 +2.81%) חתמה על הסכם למימון פרויקט אנרגיית הרוח הגדול בישראל עם קבוצת מלווים בראשות בנק הפועלים (2,548 +0.24%) .

הקונסורציום של בנק הפועלים, שיכלול את הפניקס (1,782 -0.5%) ואת הראל, יממן את הקמת פרויקט עמק הבכא שבצפון רמת הגולן, שהספקו יהיה 96 מגה ואט, בסכום של 525 מיליון שקל – 80% מעלות הפרויקט כולו. האשראי יינתן לאנלייט לתקופת ההקמה ו-18 שנים לאחר מכן במתווה של מימון מיזמי ללא זכות חזרה ללווה (Non Recourse) – כך שהבטוחה היחידה לפירעון האשראי הוא נכסי הפרויקט והחוזה למכירת חשמל.

עם החתימה על ההסכם למימון הפרויקט הושגה אבן הדרך של סגירה פיננסית, ואנלייט צפויה להתחיל את ההקמה במהלך השבועות הקרובים. תהליך הקמת הפרויקט צפוי להימשך שנתיים וההפעלה המסחרית צפויה בהתאם להשלמת קו ההולכה על ידי חברת החשמל – שהקמתו עשויה לארוך שנתיים עד שלוש. ההכנסות מהפרויקט צפויות להיות 110-100 מיליון שקל בשנה, למשך 20 שנים – שהיא תקופת הרישיון – לאחר שהחברה קיבלה אישור תעריפי מכירה לרשת החשמל בתעריף של 35.81 אגורות לקילו ואט שעה.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy