למה הארגונים הירוקים לא תומכים בהרחקת אסדת הגז?


הנתונים שמפיצים במטה המאבק להרחקת אסדת הגז של מאגר לווייתן לעומק הים, מבעיתים: מזיהום הים והאוויר ועד לקטסטרופה במקרה של תקלה ● אז איך זה ייתכן שהארגונים הירוקים הגדולים בישראל, מאדם טבע ודין ועד לחברה להגנת הטבע, תומכים דווקא בחברות הגז? בדיקת G


חן מענית,גלובס   13/07/2018, 07:03

גם החברה להגנת הטבע, הארגון הסביבתי הגדול והוותיק בארץ, אינה שותפה למאבק להרחקת אסדת הגז מהחוף. דובר החברה להגנת הטבע סירב בתוקף לאפשר לנו לשוחח עם מנכ”ל החברה בנושא ודרש כי נעביר אליו שאלות בכתב. אז העברנו.

בתשובה לשאלותינו נמסר כי “החברה להגנת הטבע תומכת במעבר משק האנרגיה הישראלי להסתמכות על גז טבעי, כדלק הראשי, בהיותו בעל השפעה פחותה במידה ניכרת על בריאות האדם ועל הסביבה, ביחס לדלקים פוסיליים אחרים, המשמשים כיום את המשק בישראל. גז טבעי פולט פחות פחמן, ביחס לשימוש בפחם ובדלקים נוזליים, יעילותו האנרגטית היא גבוהה יותר והוא מאפשר הסתמכות על מקורות אנרגיה ישראליים, ובכך תורם לעצמאות אנרגטית למדינה. מעבר המשק לגז טבעי יפחית באופן משמעותי את זיהום האוויר, אשר פוגע בבריאות האזרחים וגורם לתמותה ולכן, המעבר לשימוש בגז הטבעי הוא בעל אינטרס ציבורי וסביבתי ממעלה ראשונה”.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy