הרפורמה בחשמל עשויה להתבטל: עתירה לבג”ץ ושאלת מיסוי הפנסיה מעיבות על עתידה


 עתירה לבג”ץ ושאלת מיסוי הפנסיה מעיבות על עתידה
על פי ההסכם בין המדינה לעובדי חברת החשמל, אחד התנאים להתקיימותו הוא קידום הרפורמה – כולל עקרונות המדיניות של שר האנרגיה, לצד השלמת החקיקה ואי-השתת המס על הפרשות הפנסיה לעובדים

אורה קורן,דהמרקר-07.08.2018 12:14

הרפורמה בחברת החשמל עשויה להתבטל אם בג”ץ יקבל את עתירת עמותת קהלת – הקובלת על ההגדרה של ההסכם בין המדינה לעובדי חברת החשמל כמסך מדיניות – נגד שר האנרגיה, או אם לא תיפתר המחלוקת בדבר מיסוי תשלומי הפנסיה לעובדים. זאת, בהתאם להסכם בין המדינה לעובדי חברת החשמל, שהוא חלק מהותי מהרפורמה. בהסכם מול העובדים נכתב כי אחד התנאים להתקיימותו הוא קידום הרפורמה – כולל עקרונות המדיניות של שר האנרגיה, לצד השלמת החקיקה ואי-השתת המס על הפרשות הפנסיה לעובדים.

הדיונים על מיסוי הפנסיה עוד לא יושבו, וברשות המסים נבחנות חלופות. לצדדים יש אפשרות ליישב את חילוקי הדעות עד נובמבר – המועד האחרון לכניסת ההסכם הקיבוצי לתוקף.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy