הלבה מהר הגעש בהוואי מחקה את הרווח הנקי של אורמת טכנולוגיות


חברת האנרגיה הגיאותרמית עברה להפסד קטן של 300 אלף דולר ברבעון השני והורידה את תחזית ההכנסות והרווח שלה בעקבות השבתת תחנת הכוח פונה בהוואי וחוסר הוודאות בנוגע למועד הסדרת תביעת הפיצויים מחברה הביטוח בגין השבתתה

יורם גביזון,דהמרקר-08.08.2018 02:21

השבתת תחנת הכוח Puna בהוואי בתחילת מאי 2018 בעקבות התפרצות הר הגעש Kilauea העבירה את חברת אורמת טכנולוגיות (19,470 -1.37%) להפסד של 300 אלף דולר ברבעון השני של 2018 על בסיס כללי החשבונאות המקובלים בארה”ב. גם הרווח על בסיס Non GAAP, כלומר בניכוי הפרשה חד פעמית למס של 16.6 מיליון דולר, הסתכם ב-16.9 מיליון דולר, שהם 32 סנט למניה – נמוך מממוצע תחזיות האנליסטים לרווח של 45 סנט ברבעון השני של 2018.

הכנסותיה של אורמת טכנולוגיות שמנוהלת, על ידי יצחק אנג’ל, ירדו ב-0.6% בלבד ברבעון השני של 2018 בהשוואה למקביל ב-2017 והסתכמו ב-178 מיליון דולר – גבוה ב-1.5% מממוצע תחזיות האנליסטים להכנסות של 175.6 מיליון דולר ברבעון החולף.

להרחבה

תגובות
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy